Referent – sekretarka w Sekretariacie Głównym Uniwersytetu Opolskiego

Referent – sekretarka w Sekretariacie Głównym Uniwersytetu Opolskiego

UNIWERSYTET OPOLSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Referenta – sekretarki w Sekretariacie Głównym Uniwersytetu Opolskiego.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe,

2. Co najmniej 5 letni staż pracy w biurze, w tym co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

3. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu,  poczty mailowej,  Internetu itp.

4. Bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner itp.),

5. Umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów

Idealnego kandydata powinno cechować:

Samodzielność, komunikatywność, elastyczność działania,  sumienność, terminowość i dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, dokładność i rzetelność

Opis stanowiska pracy

Bieżąca obsługa sekretariatu; obsługa kancelaryjna, w tym rejestr pism przychodzących i wychodzących; przygotowanie korespondencji, nadzór nad obiegiem dokumentów; planowanie harmonogramu pracy i organizacja spotkań

Wymagane dokumenty:

1. CV wraz ze zdjęciem oraz dokładny  opis przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

2. List motywacyjny,

3. Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i  umiejętności

4. Oświadczenie o niekaralności

należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do  17 czerwca 2019r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika  11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o  zamieszczenie klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

.