Studenci

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Studenci

Kierunki studiów

Sprawy studenckie

Studia

 • Regulamin studiów (PDF) określa prawa i obowiązki studentów.
 • Organizacja roku - rozpoczęcie i zakończenie semestrów, terminy sesji, dni wolne.
 • Stypendia - wszystkie informacje dotyczące stypendiów naukowych, socjalnych itp.
 • Program ERASMUS - międzynarodowa współpraca szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę.
 • Information for foreign students - informacje o zasadach studiowania na Uniwersytecie Opolskim dla cudzoziemców.
 • Zasady przyjmowania na studia cudzoziemców wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Opłaty za studia - wszystkie informacje na temat płatności za studia.
 • Kursy do wyboru - przedmioty do wyboru oferowane przez Wydziały UO dla wszystkich studentów Uniwersytetu Opolskiego. Sylabusy dostępne po zalogowaniu do systemu USOS. Terminy rejestracji w roku akademickim 2016/17: semestr zimowy -9.05.2016; semestr letni – 5.12.2016; w roku akademickim 2017/18: semestr zimowy -08.05.2017; semestr letni – 11.12.2017;w roku akademickim 2018/19: semestr zimowy -07.05.2018; semestr letni – 03.12.2018;w roku akademickim 2019/20: semestr zimowy - 06.05.2019; semestr letni – 02.12.2019.
 • Regulamin rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane.
 • ECTS - informacje na temat Europejskiego Systemu Transferu Punktów.
 • Języki obce - Studium Języków Obcych, zasady zapisów na lektoraty, zasady nauki i zaliczania kursów języków obcych na Uniwersytecie Opolskim.
 • Sport - Studium Wychowania Fizycznego.
 • Praktyki studenckie - Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego.
 • Centrum Partnerstwo Wschodnie

Niepełnosprawni

Kampus Uniwersytetu Opolskiego

 • Kampus UO - adresy, telefony, informacje na temat akademików, spraw związanych z mieszkaniem na kampusie uniwersyteckim.
 • Sieć ASKUO - akademicka sieć komputerowa - sprawy związane z dostępem do Internetu na kampusie.
 • eduroam - internet bezprzewodowy na terenie UO.

Dla studentów

.