Jakość kształcenia - archiwum aktualności

do 2017


10.10.2018

Uwaga: Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (SDJK -O-U5) jest zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK.

Informacja dotycząca Procedury weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia (SDJK -O-U5)


14.12.2017


Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 roku Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia planuje przeprowadzenie audytu informacji dotyczących jakości kształcenia zawartych na stronach internetowych wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną w Uniwersytecie Opolskim. Prosimy o aktualizację i zamieszczenie na stronach internetowych następujących informacji:

 • Strategia wydziału/jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej działalność dydaktyczną.
 • Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Sprawozdanie roczne z działalności Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 • Wyniki ankietyzacji.
 • Wykaz procedur wewnętrznych.
 • Programy kształcenia, plany studiów i efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków.


Wzory sprawozdań:
Sprawozdanie z realizacji założeń systemu oceny jakości kształcenia (pobierz dokument).
Sprawozdanie z realizacji założeń systemu doskonalenia jakości kształcenia (pobierz dokument).


do 2016


Skład Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (w latach 2014-2016)


Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 • Dr hab. Izabela Pisarek prof. UO - Wydział Przyrodniczo-Techniczny Pełnomocnik Rektora ds. KRK -przewodnicząca
 • Dr Bartosz Chorkowy - Wydział Ekonomiczny
 • Dr Piotr Sikora - Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 • Dr Krzysztof Badora - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dr Jerzy Michael - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dr hab. Krzysztof Szczegot -Wydział Chemii
 • Dr Przemysław Malinowski - Wydział Prawa i Administracji
 • Dr Elżbieta Szymańska - Czaplak -Wydział Filologiczny
 • Ks. dr hab. Dariusz Krok -Wydział Teologiczny
 • Dr Jerzy Wiechuła -Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji
 • Dr inż. Józef Hurek - Wydział Chemii, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu
 • Dr Andrzej Jasiński – Instytut Matematyki i Informatyki ,Pełnomocnik Rektora ds. USOS
 • Mgr Elżbieta Tracz - Studium Języków Obcych
 • Mgr Zbigniew Zagórowski - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Mgr Hanna Żołnierek - Dział Nauczania
 • Mgr Aleksandra Paluch - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Izabela Kaczyńska - przedstawiciel samorządu studentów
 • Oskar Woźniak - przedstawiciel samorządu studentów


Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia:
 • Dr Iwona Dąbrowska-Jabłońska - Centrum Edukacji Ustawicznej - przewodnicząca
 • Dr hab. Sabina Kauf prof. UO -Wydział Ekonomiczny
 • Dr hab. Liliana Piasecka –Wydział Filologiczny
 • Dr Edward Nycz -Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 • Dr Radosław Wróbel - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dr Agnieszka Bartecka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dr hab. Małgorzata Broda prof. UO -Wydział Chemii
 • Ks. dr hab. Rajmund Porada -Wydział Teologiczny
 • Dr Ewa Kozerska – Wydział Prawa i Administracji
 • Mgr Dominika Budzan –Akademickie Centrum Karier
 • Mgr Michał Wanke –Instytut Socjologii
 • Mgr Marcin Miga - Pełnomocnik Rektora ds. mediów i współpracy z biznesem
 • Mgr Jagoda Biczysko - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Izabela Kaczyńska - przedstawiciel samorządu studentów


Skład Wydziałowych Zespołów ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (w latach 2014-2016)


Wydziałowe Komisje ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • dr Bartosz Chorkowy - przewodniczący
 • dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
 • dr inż. Rafał Matwiejczuk
 • dr Edyta Szafranek
 • Agata Biskup - przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Natalia Lechowicz - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 • dr Elżbieta Szymańska-Czaplak - przewodnicząca
 • dr Małgorzata Adamus-Tukiendorf
 • dr Katarzyna Molek-Kozakowska
 • dr Mateusz Szubert
 • dr hab. Anna Ledwina
 • dr Bożena Dereń
 • dr Bożena Olszewska
 • dr Mariola Majnusz-Stadnik
 • dr hab Joanna Czaplińska prof UO
 • mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara-przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Marta Lubojańska - przedstawiciel samorządu studentów
 • Piotr Begejowicz -przedstawiciel samorządu studentów

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY

 • dr Piotr Sikora - przewodniczący
 • dr Jacek Waldmajer - Instytut Filozofii
 • dr Mariusz Garbiec – Instytut Studiów Edukacyjnych
 • mgr Krzysztof Kowalski – Instytut Sztuki
 • dr Magdalena Piejko – Instytut Socjologii
 • mgr Joanna Heluszka – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Paulina Piwowarczyk – przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 • dr Jerzy Michael - przewodniczący
 • prof dr hab Tadeusz Nadziej
 • dr Piotr Urbaniec
 • dr Zbigniew Lipiński
 • dr Dariusz Man
 • dr Małgorzata Mitrus
 • mgr Barbara Pytel – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Marlena Gorczewska - student
 • Magda Górniak - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY

 • dr Krzysztof Badora - przewodniczący
 • dr Monika Sporek
 • dr Daniel Janecki
 • dr Anna Kocorek
 • dr Urszula Karwaczyńska
 • Karina Kózka
 • Anna Kolanecka
 • Adam Miodek

WYDZIAŁ CHEMII

 • dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO - przewodniczący
 • dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO
 • dr Izabela Jasicka-Misiak
 • dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
 • mgr Damian Drzyzga – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Magdalena Lipok - przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Dorota Tkocz - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • ks. dr hab. Dariusz Krok - przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
 • ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 • ks. dr hab. Norbert Widok, prof. UO
 • ks. dr hab. Grzegorz Poźniak
 • ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
 • ks. dr Sławomir Pawiński
 • mgr Piotr Wajs - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Katarzyna Nowak - przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Anna Litwinowicz

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • dr Przemysław Malinowski - przewodniczący
 • dr Andrzej Drzewiecki
 • dr Mateusz Pszczyński
 • dr Joanna Ryszka
 • dr Leszek Bednarski
 • mgr Miłosz Kościelniak-Marszał
 • Rafał Wielki- przedstawiciel samorządu studenckiego

Wydziałowe Komisje ds. Oceny Jakości Kształcenia:

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • dr hab. Sabina Kauf prof. UO - przewodnicząca
 • dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO
 • dr Agnieszka Bobrowska
 • dr Maja Krasucka
 • Marta Noga- przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 • dr hab Liliana Piasecka-przewodnicząca
 • dr Małgorzata Jokiel
 • dr Daria Ambroziak
 • prof dr hab. Wiesław Olkusz
 • dr Magdalena Dańko
 • mgr Mariusz Frąckowiak-przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Oskar Szumlas - przedstawiciel samorządu studentów

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY

 • dr Edward Nycz – Instytut Nauk Pedagogicznych
 • dr Antoni Maziarz – Instytut Historii
 • dr Magdalena Nawrat – Instytut Psychologii
 • dr Piotr Klimontowski – Instytut Politologii
 • Katarzyna Kała - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 • dr Agnieszka Bartecka - przewodnicząca
 • dr Zbigniew Bonikowski
 • dr hab. Adam Bacławski
 • dr Andrzej Spakowski
 • Mgr Andrzej Brosławski - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Tomasz Michael- przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ CHEMII

 • dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO ─ przewodnicząca
 • dr Marietta Białoń
 • dr Anna Kusakiewicz-Dawid
 • dr Gabriela Dyrda
 • mgr Roksana Wałęsa - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Anna Strzelczyk - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY

 • dr Radosław Wróbel - przewodniczący
 • dr inż. Jadwiga Farbiszewska-Kiczma
 • dr Fabian Andruszkiewicz
 • dr Anna Wilczek
 • Karina Kózka
 • Adam Miodek

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • ks. dr hab. Rajmund Porada - przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
 • ks. dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO
 • ks. dr Janusz Podzielny
 • mgr Estera Baksik - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Magdalena Syga - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • dr Ewa Kozerska - przewodnicząca
 • dr Piotr Sadowski
 • dr Marta Woźniak
 • dr Ewa Pierzchała
 • mgr Bartłomiej Filek
.