Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Dzień adaptacyjny:
30 września 2014 (wtorek)

Inauguracja roku:
2 października 2014 (czwartek)

Święto Uniwersytetu:
10 marca 2015 (wtorek)

Semestr zimowy

01.10.2014 - 28.01.2015*
okres zajęć dydaktycznych

24.12.2014 - 06.01.2015
przerwa świąteczna

29.01.2015 - 11.02.2015
sesja egzaminacyjna

12.02.2015 - 18.02.2015
przerwa międzysemestralna

19.02.2015 - 04.03.2015
sesja poprawkowa

*28 stycznia 2015 r. (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć
na wtorek. W dniu Inauguracji przewidziane są tylko godziny rektorskie.

Semestr letni

19.02.2015 - 16.06.2015*
okres zajęć dydaktycznych

02.04.2015 - 08.04.2015
przerwa świąteczna

17.06.2015 - 30.06.2015
sesja egzaminacyjna

14.09.2015 - 28.09.2015
sesja poprawkowa


*15 i 16 czerwca (poniedziałek i wtorek) zajęcia będą się odbywały według rozkładu
zajęć przewidywanego na czwartek i piątek

Uwaga!
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem
Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek
i piątek.
.