„Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i korzyści dla szkolnictwa wyższego”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i korzyści dla szkolnictwa wyższego”

W związku z wdrażaniem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza serdecznie na bezpłatne seminarium informacyjne: „ Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i korzyści dla szkolnictwa wyższego”, które odbędzie się 5 lipca 2019 r. na Uniwersytecie Opolskim.

Wydarzenie skierowane jest wyłącznie do pracowników uczelni, którzy zainteresowani są tematyką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (moduł I zakłada wprowadzenie w temat ZSK - dla osób, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się z tematem), nowego, systemowego podejścia do zagadnienia kwalifikacji oraz włączania do systemu kwalifikacji nadawanych poprzez statutową działalność uczelni (moduł II i III).

Podczas seminarium dowiedzą się państwo m.in.:

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)?

Dlaczego jest potrzebny i jak z niego korzystać?

Jak wykorzystać ZSK w swojej pracy zawodowej i rozwoju życiowym?

Jakie szanse i korzyści płyną z ZSK dla szkolnictwa wyższego?

Jak uczelnie wyższe mogą włączać się w tworzenie systemu – procedura włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i wskutek realizacji szkoleń i kursów.

Kwestie organizacyjne:

- udział w seminarium jest bezpłatny;

- liczba uczestników jest ograniczona – do 25 osób (o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń);

- osoby zarejestrowane otrzymają e-maila z potwierdzeniem rejestracji i miejscem szkolenia na minimum 4 dni przed terminem wydarzenia;

- zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do niniejszej wiadomości pn.: „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”;

- organizator zapewnia materiały edukacyjne, całodzienną przerwę kawową oraz dwudaniowy obiad;

- każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

Zgłoszenie udziału odbywa się przez link rejestracyjny: https://www.instytutsiag.pl/ibe/opole-05-07-2019/

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2019 r.

Więcej informacji organizacyjnych można uzyskać telefonicznie pod nr: + 48 573 444 587 i mailowo: a.wojtal@ibe.edu.pl

Zaproszenie

Program

Informacje o zasadach zwrotu kosztu przejazdu

.