Egzamin „BULATS” z języka angielskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Egzamin „BULATS” z  języka angielskiego

Już można się zapisywać. Opłaty w wysokości: 140 zł  dla studentów UO lub 150 zł dla osób niestudiujących na UO należy wpłacać do 19 grudnia 2018 r. na konto UO:

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

W  tytule  opłaty należy wpisać imię  i  nazwisko, egzamin  BULATS  z  języka  angielskiego.

Z dowodem wpłaty prosimy zgłosić się do sekretariatu Studium Języków Obcych przy ul. Oleskiej 48, III piętro, pok. 326 do 19 grudnia 2018 r. – jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu.

W przypadku nieprzystąpienia do niego nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.

 

.