Złoty wykład prof. Marka Dziekana- antropologa, arabisty, islamoznawcy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Złoty wykład prof. Marka Dziekana- antropologa, arabisty, islamoznawcy

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 11 w Auli Błękitnej Collegium Maius.

Prof. dr hab. Marek M. Dziekan to wybitny antropolog, arabista i islamoznawca, tłumacz, redaktor naczelny „ Rocznika Orientalistycznego”. Jest kierownikiem Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje także w katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem ponad 400 prac naukowych, popularnonaukowych i przekładów z języków: arabskiego, rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego.

 

.