Komunikat prorektora dotyczący dokumentów finansowych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę:  Komunikat prorektora dotyczący dokumentów finansowych

Z uwagi na obowiązek zamknięcia okresu rachunkowego 2017 r. informuję, iż wszelkie dokumenty finansowe (faktury, rachunki, delegacje i inne)  wystawione na Uniwersytet Opolski z datą roku 2017 Dział Finansowy przyjmuje do rozliczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2018 r., natomiast dokumenty wystawione w roku 2018, a dotyczące roku 2017 muszą być dostarczone do FF bez zbędnej zwłoki.

Po określonej wyżej dacie operacje finansowe dotyczące roku 2017 nie będą realizowane.

Zobowiązuję wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uczelni do dostarczenia do Działu Finansowego najpóźniej do dnia 15 grudnia 2017 r. dokumentów finansowych, których terminy zapłaty przypadają na okres świąteczny i poświąteczny, tj. od 20 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r.   

Przypominam również o konieczności zamieszczenia opisu merytorycznego, wskazaniu źródła finansowania wydatku oraz zastosowanych procedur  zamówień publicznych na wszystkich dokumentach finansowych dostarczonych do zapłaty.

Kompletne i właściwie opisane dokumenty  umożliwiają ich prawidłowe zaksięgowanie i rozliczenie.

Uprzejmie proszę P.T. Dziekanów oraz kierowników jednostek organizacyjnych o zapewnienie przestrzegania ustalonego terminarza.

                                Podpisano: Prorektor ds. nauki i finansów

                                                   Prof. Dr hab. Janusz Słodczyk   

.