Można się zgłosić do udziału w XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Można się zgłosić do udziału w XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

XX Kongres PTN przebiegnie pod hasłem „Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne". Odbędzie się w Kielcach, w dniach 21 – 22 października 2017 r.  Jeszcze do 15 lipca można zgłosić swój udział w kongresie.

Rok 2017 jest szczególny dla Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, bowiem przypadają nań ważne jubileusze. Po pierwsze, już sam kongres jest jubileuszowy, bo dwudziesty; po drugie, w bieżącym roku mija dwadzieścia pięć lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego; po trzecie, piętnaście lat temu ukazał się pierwszy tom „Acta Neuropsychologica" – oficjalnego czasopisma Towarzystwa; po czwarte i najważniejsze, w tym roku jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej i zawodowej obchodzi prof. Maria M. Pąchalska, założycielka i od dwudziestu pięciu lat prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, założycielka i od piętnastu lat redaktor naczelna „Acta Neuropsychologica", znana w kraju i na świecie uczona w dziedzinie neuronauk, wrażliwa humanistka, nauczyciel akademicki. Kongres zadedykowany jest właśnie pani profesor.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronie http://kongresptn.pl/

Wydarzenie na FaceBook [zobacz>>]

.