Wielki grant na specjalność: paleobiology in english

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wielki grant na specjalność: paleobiology in english

W ramach grantu w wysokości 500 tys. zł bezpłatnie może studiować 24 młodych ludzi. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich).

Rekrutacja na specjalność: paleobiology in english na magisterskich studiach uzupełniających, prowadzonych na kierunku biologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym już trwa.

Jak podkreśla prof. Elena Jagt-Yazykowa z WPT projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Większość wykładów będzie się odbywać na platformie e-learningowej, można się więc uczyć w wolnej chwili i wracać do materiału dydaktycznego. Studenci nie płacą za zajęcia i materiały.

- Projekt przewiduje również nieodpłatne noclegi i wyżywienie podczas zjazdów, które będą organizowane w Opolu i Krasiejowie raz w miesiącu – mówi prof. Jagt-Yazykowa. - Rozpoczynamy we wrześniu 2017 r. letnią szkołą terenową w JuraParku w Krasiejowie. To będzie świetna okazja do zapoznania się z programem, wykładowcami, kolegami oraz uczestniczenia w pracach terenowych na unikatowym stanowisku „Trias” i na innych stanowiskach paleontologicznych regionu opolskiego.

Program studiów zakłada połączenie wiedzy z zakresu biologii i geologii z praktyką terenową i umiejętnościami preparacji skamieniałości. - Dysponujemy koniecznym sprzętem - zapewniają naukowcy.

Kadrę stanowią najwybitniejsi specjaliści – biolodzy, paleobiolodzy i geolodzy z Polski i zagranicy (lista wykładowców jest dostępna na stronach informacyjnych projektu).

Absolwent uzyskuje dyplom w języku angielskim.

- Dla słuchaczy z Polski przewidujemy wsparcie językowe – materiały także w polskiej wersji językowej, oraz dodatkowe konsultacje indywidualne w dogodnych dla studentów terminach – mówi prof. Jagt-Yazykowa.

Dodaje, że decyzję w sprawie przyjęcia konkretnych osób na 24 nieodpłatne miejsca podejmie komisja rekrutacyjna, natomiast możliwe jest rozpoczęcie studiów odpłatnych przez dodatkowych kandydatów.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Można też studiować mając już dyplom magistra czy nawet doktora dowolnej specjalności.

Projekt trwa dwa lata: 2017/2018 - 2018/2019.

Więcej informacji na stronach: http://ecp.uni.opole.pl/studia/

http://hello.uni.opole.pl/palaeobiology/

 

Wielki grant na specjalność: paleobiology in english
Wielki grant na specjalność: paleobiology in english
.