Umowa o współpracy UO z nowym liceum w Opolu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa o współpracy UO z nowym liceum w Opolu

Umowę o współpracy naszej uczelni i LO nr VIII w Opolu podpisały z ramienia UO prorektor ds. kształcenia i studentów, dr. hab. Izabella Pisarek, prof. UO, a ze strony VIII LO dyrektor liceum mgr Lucyna  Dzikiewicz - Niski, w obecności  Naczelnik Wydziału Oświaty miasta Opola Ireny Koszyk. Zgodnie z zapisami uczniowie będą współpracować z naszą kadrą naukowo – dydaktyczną i studentami poprzez udział wybranych wykładach, konferencjach czy sesjach naukowych. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z zasobów bibliotecznych naszej uczelni, a także uczestniczyć w spotkaniach kół naukowych, a szczególnie uzdolnieni wezmą udział w projektach badawczych. Nasi studenci będą mogli natomiast odbywać praktyki w VIII LO.
.

Umowa o współpracy UO z nowym liceum w Opolu
Umowa o współpracy UO z nowym liceum w Opolu
Umowa o współpracy UO z nowym liceum w Opolu
.