Stypendium Prezydenta Miasta Opola 2016/2017

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Stypendium Prezydenta Miasta Opola 2016/2017

Program Stypendiów Prezydenta Miasta Opola działa od 2013 r.  Wsparcie przeznaczone jest dla najwybitniejszych studentów, doktorantów i olimpijczyków. Mierzone są osiągnięcia nie tylko w nauce, ale  także w działalności społecznej. Dotychczas ze stypendiów Prezydenta Miasta Opola skorzystało kilkaset osób. Wysokość wypłacanego stypendium zależy od liczby punktów zdobytych w ramach oceny wniosków złożonych w ogólnodostępnym naborze. Stypendium wypłacane jest przez cały okres roku akademickiego w równych comiesięcznych ratach. Najlepsi doktoranci mogą dwukrotnie podczas studiów doktoranckich otrzymać miesięczne stypendium do 1000 zł, przez 9 miesięcy roku akademickiego.

Miejsce składania wniosków:
Rynek – Ratusz, Biuro Obsługi Inwestorów, pok. 703

Termin składania wniosków: do 23 stycznia 2017 roku

Więcej informacji

Pytania proszę kierować: gospodarka@um.opole.pl oraz telefoniczne pod nr tel.: 77 54 11 861

Uwaga:
Złożone wnioski oceniane będą po wejściu w życie Uchwały Rady Miasta nr XXXVI/710/16 z dnia 29.XII.2016 zmieniającej zapisy regulaminu.

.