Kalendarium Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kalendarium Uniwersytetu Opolskiego

1994

Na XIV posiedzeniu Sejmu II kadencji uchwalona zostaje Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego. Uczelnia zostaje erygowana jako dwunasty polski uniwersytet z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu i rozpoczyna działalność 1 października 1994 r. W roku powołania Uniwersytetu Opolskiego w strukturach uczelni działają następujące podstawowe jednostki organizacyjne: Wydział Filologiczno-Historyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Ekonomiczny i Wydział Teologiczny. W roku akademickim 1994/1995 na uczelni zatrudnionych jest 116 profesorów i doktorów habilitowanych, a studia rozpoczyna 9050 studentów, w tym 5150 na studiach stacjonarnych.

1995

Doktorat honoris causa UO dla ks. prof. Alfonsa Nossola, biskupa ordynariusza Diecezji Opolskiej, wybitnego filozofa i ekumenisty.

Grupa ponad 30 osób z grona profesorów, adiunktów i pracowników administracji UO bierze udział w prywatnej audiencja u Ojca św. Jana Pawła II w dniu 15 czerwca.

1996

Zostaje zarejestrowanie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego.

Doktorat honoris causa UO dla prof. Gerharda Nickela z Uniwersytetu w Stuttgarcie, światowej sławy uczonego w dziedzinie językoznawstwa kontrastywnego.

1997

Doktorat honoris causa UO dla wybitnego reżysera Kazimierza Kutza.

Do pokoszarowych budynków przy ul. Drzymały przeprowadza się Diecezjalne Seminarium Duchowne z Nysy.

Fala powodziowa uderza w magazyny Biblioteki Głównej UO. Zniszczonych zostaje 120 tys. książek i czasopism. Zniszczeniu są także Instytut Chemii Ekologicznej i Villa Academica.

Doktorat honoris causa UO dla Stanisława Lema, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych.

1998

Doktor honoris causa UO dla Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Na UO wdrożony zostaje Europejski System Transferu Punktów (ECTS – European Credit Transfer System).

1999

Uniwersytet Opolski jest po raz pierwszy gospodarzem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Doktor honoris causa dla wybitnego pianisty i kompozytora Wojciecha Kilara oraz poety i dramaturga Tadeusza Różewicza.

Na Uniwersytecie Opolskim powstaje Wydział Przyrodniczo-Techniczny.

2000

Otwarcie Villi Academica – Ośrodka Konferencyjnego Uniwersytetu Opolskiego. Budynek został gruntownie wyremontowany po zniszczeniach spowodowanych powodzią w 1997 r.

Doktorat honoris causa UO dla wybitnego historyka, znawcy kultury staropolskiej prof. dr hab. Janusza Tazbira.

Otwarcie nowego budynku Collegium Paedagogicum.

2001

Doktoraty honoris causa UO dla Adama Hanuszkiewicza – wybitnego artysty, aktora i reżysera oraz dwóch wybitnych historyków – prof. Jaroslava Pánkowa i prof. Wojciecha Wrzesińskiego

Otwarcie Ośrodka Studiów Conradystycznych przy Uniwersytecie Opolskim.

2002

Doktoraty honoris causa dla dwóch kardynałów: Karla Lehmanna – biskupa mogunckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, i Miroslava Vlka – arcybiskupa i metropolity praskiego oraz dla prof. Zbigniewa Religi, wybitnego kardiochirurga i Hendrika Fotha – prawnika oraz mecenasa kultury i sztuki.

Zostaje oddane do użytku Collegium Maius, dawny klasztor dominikański, a później szpital miejski, który wielkimi staraniami został podniesiony z ruiny i całkowicie przebudowany z przeznaczeniem na siedzibę m.in. władz rektorskich Uniwersytetu Opolskiego i dziekańskich Wydziału Filologicznego.

Uniwersytet Opolski podpisuje umowę z Urzędem Marszałkowskim i gminą Ozimek na prowadzenie prac badawczych na terenie wykopalisk w Krasiejowie, gdzie kilka lat wcześniej przyszły pracownik naukowy UO, Krzysztof Spałek, odkrył kości prehistorycznych gadów.

2003

Doktoraty honoris causa UO dla prof. dr hab. Michała Głowińskiego – teoretyka i historyka literatury oraz prof. dr hab. Kazimierza Polańskiego – językoznawcy i slawisty.

Uniwersytet Opolski uzyskuje certyfikat międzynarodowego programu Socrates/Erasmus, w którym uczelnia uczestniczy już od 1998 r.

Odbywa się I Opolski Festiwal Nauki, wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej.

Kończy się remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na siedzibę administracji UO. Obiekt otrzymuje nazwę Collegium Minus.

2004

Tytuł doktora honoris causa dla papieża Jana Pawła II. Dyplom Ojcu św. wręcza w Watykanie rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok.

Doktoraty honoris causa UO dla wybitnych polskich pedagogów: prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego i prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego.

Pisarz Zbyszko Bednorz otrzymuje – jako pierwszy w historii Uniwersytetu Opolskiego – tytuł honorowego profesora.

Otwarcie Domu Studenta „Niechcic”.

2005

Wznawiają działalność studenckie „Radio-Sygnały” istniejące w latach 1956–2000.

Tytuły doktora honoris causa UO dla dwóch wybitnych filologów: prof. Jacka Fisiaka i prof. Huberta Orłowskiego.

Odbywa się zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

2006

Doktoraty honoris causa UO dla językoznawcy prof. dr hab. Jana Miodka i pisarza, scenarzysty i dramaturga Jerzego Janickiego.

W akademiku „Niechcic” zostaje otwarte Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Opolskiego.

2007

Doktoraty honoris causa UO dla kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i prof. Hansa-Gerta Pötteringa, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Otwarcie Collegium Civitas UO; nowy budynek otrzymuje imię Bolesława Wierzbiańskiego, założyciela „Nowego Dziennika” wychodzącego w USA.

Utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2008

W Opolu odbywa się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich, na którą przybywają rektorzy uczelni z Opawy, Ostrawy, Wrocławia i Katowic.

Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Opolskiego dla: prof. Władysława Bartoszewskiego, byłego ministra spraw zagranicznych, prof. dr hab. Doroty Simonides, byłej senator RP, folklorystki i badaczki kultury ludowej i prof. dr hab. Ryszarda Nycza, literaturoznawcy.

Utworzenie Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

2009

Doktorat honoris causa UO dla historyka prof. dr. hab. Henryka Samsonowicza i pisarza Wiesława Myśliwskiego.

Karol Cebula (przedsiębiorca, filantrop, mecenas kultury i sztuki) otrzymuje tytuł honorowego senatora Uniwersytetu Opolskiego

2010

Tytuł doktora honoris causa dla reżysera Krzysztofa Zanussiego.

Rektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja odbiera nagrodę „Opolska Marka 2010” dla Uniwersytetu Opolskiego.

Otwarcie nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji – Collegium Iuridicum przy ul. Katowickiej.

2011

Otwarcie studia telewizji studenckiej SETA TV.

Tytuł doktora honoris causa UO dla Lecha Wałęsy – byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, pierwszego przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.

Otwarcie Studenckiego Centrum Kultury. W budynku SCK znajdują się m.in.: studio „Radio-Sygnałów” oraz sala widowiskowa na ponad 300 miejsc.

Otwarcie gruntownie zmodernizowanego budynku Wydziału Chemii, Collegium Chemicum.

Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej otrzymuje nową siedzibę – Collegium Biotechnologicum UO.

2012

Doktorat honoris causa UO dla dwóch wybitnych polonistów zagranicznych: prof. Rolfa Fiegutha, emerytowanego profesora Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), oraz prof. Cheonga Byunga Kwona z Uniwersytetu Studiów Zagranicznych Hankuk w Seulu (Korea Południowa).

Na UO powstaje Centrum „Partnerstwo Wschodnie”, które ma za zadanie sprowadzanie do Opola studentów z państw obszaru Partnerstwa Wschodniego.

2013

Doktorat honoris causa dla wybitnego aktora Daniela Olbrychskiego.

Uroczyste otwarcie Collegium Artium – nowego budynku Instytutu Sztuki przy ul. Wrocławskiej.

Otwarcie międzynarodowych studiów magisterskich Europa Master.

2014

Obchody 20-lecia istnienia Uniwersytetu Opolskiego

Otwarcie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

2015

Nadanie tytułu doktora honoris causa Franciszkowi Gruczy

Rozpoczęcie starań o powołanie kierunku lekarskiego na UO

2016

MNiSW wyraża zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na UO

2017

Powołanie dziewiątego wydziału UO – Wydziału Sztuki

Rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim

Otwarcie Collegium Medicum

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Franciszkowi Kokotowi

2018

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Kazimierzowi Kafarskiemu 

2019

Powołanie Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

2020

Włączenie w struktury Uniwersytetu Opolskiego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu i utworzenie na jej bazie dwunastego wydziału UO - Wydziału Nauk o Zdrowiu

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Lechowi Borowcowi.