Doktorzy Honoris Causa

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Doktorzy Honoris Causa

Fot. JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, prof. dr hab. Wiesława Piątkowska - Stepaniak, doktor honoris causa Daniel Olbrychski, prof. dr hab. Jan Miodek.

Na tablicy w Collegium Maius UO znajduje się 47 zacnych nazwisk doktorów honorowych naszej uczelni.

Doktorzy honoris causa, czyli z łaciny „doktorzy dla zaszczytu”, to osoby szczególnie zasłużone dla kultury, sztuki, nauki, polityki. Aby uczcić te zasługi, uczelnie nadają im akademickie tytuły honorowe.

Regulamin Uniwersytetu Opolskiego zastrzega m.in., iż tytuł ten otrzymać może „twórca dokonań naukowych, kulturalnych i społecznych o wybitnej randze, wytyczającym nowe i znaczące drogi porozumienia i pojednania między ludźmi, kulturami, społecznościami, narodami, rozszerzającym horyzonty wiedzy bądź kultury i stanowiącym dobro wspólne o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym, a także osobom budującym zaplecze strukturalne dla takich działań.”

Wyróżnienie tytułem doktora honoris causa nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, należy jednak pamiętać, że nadawany jest ono ludziom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpić może rada wydziału, który posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Po zatwierdzeniu kandydatury przez komisję oceniającą oraz senat następuje procedura, której ostatecznym efektem jest oficjalna uroczystość, obejmująca m.in. wręczenie dyplomu doktora honoris causa oraz wygłoszenie przez niego mów okolicznościowych.

Doktoraty Honorowe nadane w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu:

 • Bogdan Suchodolski
  4 października 1985
  Promotor: prof. dr hab. Teodor Musioł

 • Reinhold Olesch
  24 października 1990
  Promotor: prof. dr hab. Feliks Pluta

 • Jan Józef Trzynadlowski
  6 maja 1993
  Promotor: prof. dr hab. Marian Kaczmarek

Doktoraty Honorowe nadane na Uniwersytecie Opolskim:

 • Ks. abp Alfons Nossol
  18 maja 1995
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Pośpiech

 • Gerhard Nickel
  22 października 1996
  Promotor: prof. dr hab. Franciszek Marek

 • Kazimierz Kutz
  10 marca 1997
  Promotor: prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

 • Stanisław Lem
  8 grudnia 1997
  Promotor: prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

 • Ryszard Kaczorowski
  10 marca 1998
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

 • Wojciech Kilar
  10 marca 1998
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

 • Tadeusz Różewicz
  10 marca 2000
  Promotor: prof. dr hab. Dorota Simonides

 • Janusz Tazbir
  10 marca 2000
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Gajda

 • Adam Hanuszkiewicz
  9 marca 2001
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Obrączka

 • Wojciech Wrzesiński
  17 maja 2001
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja

 • Jaroslav Panek
  17 maja 2001
  Promotor: prof. dr hab. Jan Seredyka

 • J.Em. Kard. Miloslav Vlk
  24 stycznia 2002
  Promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola

 • J. Em. Kard. Karl Lehmann
  24 stycznia 2002
  Promotor: ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko

 • Zbigniew Religa
  11 marca 2002
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

 • Hendrik Foth
  11 marca 2002
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

 • Michał Głowiński
  10 marca 2003
  Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Piasecki

 • Kazimierz Polański
  10 marca 2003
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Gajda

 • Jego Świętobliwość Jan Paweł Drugi
  17 lutego 2004
  Laudator: ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko

 • Zbigniew Kwieciński
  22 kwietnia 2004
  Promotor: prof. dr hab. Teresa Borowska

 • Tadeusz Lewowicki
  22 kwietnia 2004
  Promotor: prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel

 • Jacek Fisiak
  10 marca 2005
  Promotor: dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO

 • Hubert Orłowski
  10 marca 2005
  Promotor: dr hab. prof. UO Maria Katarzyna Lasatowicz

 • Jan Miodek
  10 marca 2006
  Promotor: prof. dr hab. Bogusław Wyderka

 • Jerzy Janicki
  10 marca 2006
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

 • Hans-Gert Pöttering
  10 marca 2007
  Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

 • JEm Kardynał Walter Kasper
  10 marca 2007
  Promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła

 • Władysław Bartoszewski
  10 marca 2008
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

 • Dorota Simonides
  10 marca 2008
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Kowalski

 • Ryszard Nycz
  6 czerwca 2008
  Promotor: prof. dr hab. Irena Jokiel

 • Wiesław Myśliwski
  10 marca 2009

 • prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
  10 marca 2009

 • prof. Krzysztof Zanussi
  5 marca 2010

 • Lech Wałęsa
  10 marca 2011

 • Rolf Fieguth
  10 lipca 2012

 • Byung Kwon Cheong
  10 lipca 2012

 • Daniel Olbrychski
  11 marca 2013
 • o. Wacław Hryniewicz
  30 października 2014

 • o. Stanisław Celestyn Napiórkowski
  30 października 2014
 • Franciszek Grucza
  10 marca 2015
 • Marceli Kosman
  10 marca 2017
 • Tomasz Szarota
  10 marca 2017
 • Franciszek Kokot
  11 października 2017
 • Paweł Kafarski
  9 marca 2018
 • Lech Borowiec
  10 marca 2020
 • Jana Hoffmannova
  10 marca 2022
 • Julian Kornhauser
  10 marca 2022
 • Andrzej Antoszewski
  10 marca 2023
.