Pożegnanie bibliotekarek odchodzących na emeryturę

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pożegnanie bibliotekarek odchodzących na emeryturę

W gmachu Biblioteki Głównej 24 czerwca 2024 roku odbyło się szczególne spotkanie. Dyrektor Danuta Szewczyk-Kłos i wicedyrektor Dorota Wierzbicka-Próchniak pożegnały trzy osoby przechodzące na emeryturę.

Z zespołem bibliotecznym rozstała się po 37 latach pracy pani Jadwiga Pliszek-Kostur. Na zasłużoną emeryturę udała się też pani Jolanta Madej pracująca w bibliotece od 2002 roku. W grupie żegnanych znalazła się także pani Beata Piotrowska-Piersiak związana z biblioteką od 1989 roku.

Uroczystość odbyła się w gronie kilkudziesięciorga koleżanek i kolegów. Odczytane zostały listy z podziękowaniami i laudacjami wystosowane przez prof. dr. hab. Jacka Lipoka, prorektora ds. nauki UO, oraz dyrektor Biblioteki UO Danutę Szewczyk-Kłos.

Wyimki z odczytanych listów potwierdzają znaczący wkład odchodzących pań w działalność Biblioteki UO. W przypadku Jadwigi Pliszek-Kostur podkreślono: Pani wysiłek włożony w rozwój Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji i wielka dbałość o sprawną obsługę użytkowników zasługują na słowa uznania. Wspominając pracę Beaty Piotrowskiej-Piersiak zauważono, iż: wyróżniała się optymizmem, otwartością na nowe wyzwania, a w szczególności życzliwością dla osób odwiedzających Muzeum UO. Przez te wszystkie lata była zaangażowana w tworzenie warsztatu naukowego w postaci opracowanego księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Natomiast w liście do Jolanty Madej zaznaczono: Pani trud włożony w działalność biblioteczną, zaangażowanie w tworzenie warsztatu naukowego poprzez starannie dobrany księgozbiór oraz wzorowa obsługa użytkowników złożyły się na wysoką ocenę tej placówki w środowisku naukowym i studenckim Uczelni.

Wydarzenie przebiegło w serdecznej atmosferze, towarzyszyły mu wzruszenia i oklaski, a całości dopełniły podarunki i kwiaty. W stronę emerytowanych bibliotekarek kierowano życzenia zdrowia, szczęścia w życiu osobistym i pięknych chwil pełnych spokoju i radości.

materiał: Biblioteka UO

4
4
4
4
.