Klinika Prawa WPiA pierwsza w ogólnopolskim rankingu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Klinika Prawa WPiA pierwsza w ogólnopolskim rankingu

W rankingu, który Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przeprowadziła wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita”, Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zajęła 1. miejsce.

Ranking Studenckich Poradni Prawnych 2024 został opracowywany na podstawie danych i informacji zbieranych przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w dorocznych podsumowaniach statystycznych. Stojące u jego podstaw liczby i osiągnięcia dotyczyły danych z poprzedniego roku akademickiego – 2022/23. Bieżący bowiem trwa, dlatego nie mógł jeszcze zostać podsumowany.

W punktacji znaczenie miała liczba studentów udzielających się w klinikach i to, jak wielu mają opiekunów. Liczył się też fakt, że Klinika Prawa ma status jednostki w strukturze wydziału. Poza tym na ranking wpływał rodzaj podejmowanych przez nią działań – punktowane były między innymi:

  • organizowanie konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę,
  • współpraca międzynarodowa obejmująca wizyty studyjne i wszelkie inne projekty międzynarodowe,
  • prowadzenie warsztatów, szkoleń oraz spotkań z praktykami dla studentów działających w poradniach, dzięki którym mogli stale podnosić swoje umiejętności,
  • nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi,
  • organizowanie symulacji rozpraw sądowych, które podnoszą kompetencje studentów,
  • wszelka pozostała działalność zwiększającą świadomość społeczną na temat prawa.

– Cieszymy się, że dodatkowa działalność naszej poradni przyczyniła się do tego sukcesu – mówi dr Magdalena Gołowkin-Hudała, kierowniczka Kliniki Prawa WPiA UO. – Pragniemy podziękować całej społeczności naszej poradni: opiekunom sekcji oraz przede wszystkim studentom pracującym w Klinice Prawa. Dziękujemy wszystkim osobom, których praca stanowiła podstawę do tworzenia rankingu. To dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy wspólnie świętować!

Idea rankingu klinik prawa i metodologia obliczania pozycji została tak opracowana, by poradnie nie rywalizowały ze sobą. Na podium znalazło się więc piętnaście uczelni, w tym aż dziewięć na pierwszym miejscu. Pełny ranking dostępny jest na portalu dziennika „Rzeczpospolita”: Ranking wydziałów prawa: najlepsze kliniki prawa.

Klinika Prawa działająca na Uniwersytecie Opolskim udziela porad z zakresu: prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i postępowania administracyjnego. Jej nadrzędny cel to pomaganie tym, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego. Poradnia działa w pokoju 1.5. Collegium Iuridicum, które znajduje się przy ul. Katowickiej 87A.

1
.