Senat UO kończy kadencję 2020-2024

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Senat UO kończy kadencję 2020-2024

Ostatnie posiedzenie Senatu UO kadencji 2020-2024 to jednocześnie ostatnie, któremu jako rektor przewodził prof. dr hab. Marek Masnyk. Odbyło się 20 czerwca 2024 roku i stało się okazją do podsumowań i podziękowań.

Ustępujący rektor prof. dr hab. Marek Masnyk złożył sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju UO. Podziękował też zgromadzonym za wieloletnią współpracę, w tym dwie czteroletnie kadencje w roli rektora. Podsumował je, nawiązując przy tym do faktu, że Uniwersytet Opolski współtworzył na kierowniczych stanowiskach przez prawie trzy dekady.

Z kolei ustępującemu rektorowi podziękowali dziekani. W ich imieniu głos zabrali dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Marta Sobera i dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO. Dziekani przygotowali też upominki, w tym pamiątkowy album. Prof. dr. hab. Markowi Masnykowi wręczyli je pod koniec posiedzenia Senatu UO.

Podczas formalnej części spotkania jego uczestnicy podjęli też trzy uchwały: w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2025/26, w sprawie sposobu nadawania stopnia doktora i w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UO w latach 2023-2027. Pochylili się też nad uzupełnieniem Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Ponadto w trakcie zebrania wręczono listy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz popularyzacji kultury fizycznej. Z rąk rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka odebrali je: zawodnicy i zawodniczki Akademickiego Związku Sportowego UO, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Mariusz Pająk oraz prezeska Klubu Uczelnianego AZS UO Matylda Chudzik.

Kolejny raz Senat UO zbierze się już w kadencji 2024-2028. Posiedzenie będzie pierwszym, w którym prof. dr hab. Jacek Lipok weźmie udział jako rektor. Obecnie jest prorektorem ds. nauki, który wybory na rektora wygrał 10 kwietnia 2024 roku.

GALERIA

1
.