Opolski Kongres ESG w Mosznej – jak wygląda program?

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Opolski Kongres ESG w Mosznej – jak wygląda program?

Środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny to główne tematy Opolskiego Kongresu ESG. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca 2024 roku na terenie Zamku w Mosznej. Zorganizuje je Fundacja Uniwersytetu Opolskiego.

W programie znalazły się wykłady, panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty, a nawet sadzenie drzewa. Odbędą się też sesje tematyczne uwzględniające cztery sektory gospodarki: energetykę, rolnictwo, przemysł i budownictwo. Wszystko to na terenie obiektu będącego wizytówką regionu – zamku, który znajduje się przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej.

Prelegentami, moderatorami dyskusji i osobami prowadzącymi warsztaty będą reprezentanci i reprezentantki uczelni wyższych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Wśród nich znajdą się dr hab. Tomasz Ciesielczuk i dr inż. Dariusz Suszanowicz – obaj z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego.

– Kongres zgromadzi wybitnych prelegentów, ekspertów i praktyków z różnych branż, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie ESG – podkreśla dr Sabina Wyrwich-Płotka, prezeska Fundacji UO. – Podczas kongresu poruszymy kluczowe tematy związane z ESG. To chociażby strategie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach, rola ESG w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm oraz zrównoważone inwestycje i zielone finanse.

ESG to skrót, na który składają się trzy pojęcia: environment (środowisko), social responsibility (społeczna odpowiedzialność) i corporate governance (ład korporacyjny). Na ich podstawie ocenia się działania przedsiębiorstw w zakresie między innymi: transparentności, troski o środowisko, współpracy z partnerami i klientami oraz warunków pracy i struktury organizacyjnej.

Kongres zorganizuje Fundacja Uniwersytetu Opolskiego. Kieruje go do przedsiębiorców i jednostek, których dotyczy pojęcie ESG. Fundacja zgromadziła z tego tytułu licznych partnerów wydarzenia – to między innymi PKO Bank Polski, Doktorvolt i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Patronami honorowymi spotkania zostali z kolei: marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, Opolska Izba Gospodarcza, Forum Obsługi Biznesu i wiele innych.

2
2
.