Wydział Przyrodniczo-Techniczny świętował ćwierćwiecze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wydział Przyrodniczo-Techniczny świętował ćwierćwiecze

O osiągnięciach minionych 25 lat i perspektywach na przyszłość rozmawiali uczestnicy jubileuszu ćwierćwiecza Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO. Wydarzenie odbyło się 28 maja 2024 r. w auli Collegium Biotechnologicum UO.


A świętować było co! – Dzisiaj jesteśmy w momencie niemalże pełnego rozkwitu, bo mamy dwie dyscypliny naukowe posiadające pełne uprawnienia do nadawania tytułów naukowych, czyli kategorie B+ – mówił dziekan wydziału, dr inż. Dariusz Suszanowicz. – Instytut Biologii ma dyscyplinę nauki biologiczne, a Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii – dyscyplinę inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, pozwalające na pełne prawa awansowe. Obydwie dyscypliny naukowe mają swoich doktorantów w Szkole Doktorskiej UO.
 
„Dostojny jubilat” to także wydział wyjątkowy dzięki swojej interdyscyplinarności oraz prowadzeniu studiów inżynierskich. Ćwierć wieku jego istnienia było więc również okazją do podkreślenia tradycji takich kierunków studiów, jak biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska czy ochrona środowiska. – Mamy też kierunki specyficzne, takie jak paleobiologia, która jest kierunkiem magisterskim, w tej chwili jedynym w Polsce, czy kierunki związane z gospodarką, takie jak wspomniane inżynieria środowiska i biotechnologia czy biotechnologia medyczna – dodał dziekan WPT, dr inż. Dariusz Suszanowicz.

25-lecie WPT było okazją do przypomnienia historii wydziału, osób związanych z tą historią oraz okoliczności jego powstania, ale także do przedstawienia oferty dydaktycznej, szkół ponadpodstawowych, z którymi współpracuje jednostka, opowiedzenia o zrealizowanych przez lata projektach, współpracy z przedsiębiorstwami oraz badaniach naukowych, które wydział oferuje jednostkom otoczenia biznesu.

O możliwościach naukowych w materiałach przygotowanych z okazji jubileuszu mówiła dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO, dyrektorka Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. – Działalność naukowa naszego instytutu koncentruje się na zagadnieniach związanych z dyscypliną inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Główne zagadnienia badawcze, które są realizowane, dotyczą przede wszystkim biotechnologii środowiska, w tym agrobiotechnologii, biodegradacji, skażeń środowiska – wyliczała. – Tematy, które są realizowane przez naszych pracowników, skoncentrowane są również na monitoringu, w tym monitoringu środowiska, bioanalityce środowiska. Realizujemy także zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem środowiska czy odnawialnymi źródłami energii. Naprawdę mocną stroną instytutu jest interdyscyplinarny zespół naukowy, co przekłada się na różnorodność tematyki badawczej, którą się zajmujemy – zaznaczyła dyrektorka Instytutu.

W ramach kierowanej przez nią jednostki funkcjonują cztery katedry: Katedra Inżynierii Środowiska, Katedra badań promieniotwórczości w środowisku, Katedra mikrobiologii i mykologii, a także Katedra ochrony powierzchni ziemi i gospodarki przestrzennej. W ramach instytutu działa także Zespół Badawczy Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii.

– Nasze badania mają przełożenie praktyczne. Współpracujemy z różnymi przedsiębiorstwami, z sektorem gospodarczym, społecznym, nie tylko w naszym województwie, ale również na terenie całego kraju – dodała dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO. – Ich wynikiem jest wiele publikacji naukowych, widocznych w wysokopunktowanych czasopismach naukowych, a także zrealizowane granty naukowe i zlecenia dla firm. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie posiadana aparatura badawcza. Możemy się nią pochwalić w budynkach UO przy ulicy Kominka, a także w otwartym w ubiegłym roku Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

O działalności Instytutu Biologii, który powstał w 2018 roku na bazie istniejącej wcześniej katedry, opowiedział natomiast jego dyrektor, dr Miłosz Mazur. – Od tego czasu dużo się zmieniło – mówił. – Mamy piękny budynek Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego z wieloma laboratoriami, z których korzystamy na co dzień. Mamy również piękny Krasiejów, gdzie co roku ma miejsce bardzo wiele inicjatyw, wiele obozów. Ludzie z całego świata zjeżdżają, żeby zobaczyć to nasze cenne stanowisko.

Dr Miłosz Mazur podał, że kierowany przez niego instytut tworzy 28 pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym 14 pracowników samodzielnych i 5 profesorów tytularnych. Pozostali pracownicy to adiunkci. Jest także 5 pracowników, którzy wspierają technicznie działania jednostki. – Nasze badania skupiają się wokół kilku obszarów – dodał dr Mazur. – Mamy sześć zespołów, które zajmują się tematami od zoologii przez botanikę w różnych aspektach, paleobiologię, ekologię, a także badania molekularne. Sukcesy to wiele publikacji, kategoria B+, akredytacja na maksymalny okres, którą przyznano nam dwa lata temu. Największe badawcze sukcesy mamy na polu taksonomii, czyli opisywania bioróżnorodności nowych gatunków. Jako cały zespół w naszej historii opisaliśmy setkę nowych, nieznanych wcześniej nauce gatunków. Badania prowadzimy głównie w Azji, Ameryce Południowej, ale także w Australii i w bardzo wielu innych krajach na świecie.
 
W programie 25-lecia WPT znalazły się też dwa wykłady. Pierwszy, zatytułowany „Współczesne wyzwania inżynierii oraz ochrony środowiska”, wygłosiła prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska. Drugi, pt. „Chodź, pomaluj mój (prehistoryczny) świat” – dr Mateusz Antczak. Wydarzenie zwieńczyły poczęstunek i wspólne zwiedzanie budynków wydziału.

.