Opolska chemia ma 60 lat! „Kształcimy studentów z regionu dla regionu”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Opolska chemia ma 60 lat! „Kształcimy studentów z regionu dla regionu”

Po 30-leciu Uniwersytetu Opolskiego i 10-leciu Muzeum UO przyszła kolej na 60-lecie opolskiej chemii i 5-lecie farmacji. Wydział Chemii i Farmacji świętował je 23 i 24 maja 2024 roku, głównie w Collegium Salutis Humanae.

Przemówienia, wykłady i wspomnienia – to czekało na uczestników spotkania, które odbyło się 24 maja w Collegium Salutis Humanae. Głos zabrali tam między innymi: dziekan WChiF dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO; dyrektor Instytutu Chemii prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek i rektor elekt prof. dr hab. Jacek Lipok, który jest jednocześnie prorektorem ds. nauki i kierownikiem Katedry Farmacji i Chemii Ekologicznej WChiF.

– Świętujemy z udziałem licznych gości. To nasi znakomici przyjaciele, często sąsiedzi z ościennych ośrodków akademickich – podkreślał prof. dr hab. Jacek Lipok. – Jest też prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbędzie w Opolu specjalne posiedzenie. Ponadto gościmy naszego doktora honorowego i wiele innych osób, które w specjalny sposób świętują i celebrują z nami ten dzień.

Na uczestników czekały przede wszystkim dwa wykłady okolicznościowe: „Rzecz o chemii w Opolu” (prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, WChiF UO) i „Gdzie są wszyscy?” (prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, doktor honoris causa UO). Poza tym można było posłuchać o historii farmacji w Opolu i zwiedzić wydział. Jubileusz zwieńczyła biesiada „Spotkanie po latach” w opolskiej Karczmie Zagłoba. Dzień wcześniej odbyła się też msza w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha.

– Wysiłki zmierzające do utworzenia kierunku farmacja wyszły z Wydziału Chemii. Niedawno zmieniliśmy jego nazwę na Wydział Chemii i Farmacji – mówił dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO i dziekan WChiF. – Wykorzystaliśmy potencjał i wieloletnią pracę chemików, ich wkład w bazę materialną i kadrę. Wszystko to, by dokonać synergii kierunków o kluczowym znaczeniu dla Opolszczyzny. Od 60-lat kształcimy studentów z regionu dla regionu.

Podczas spotkania w Collegium Salutis Humanae można też było wysłuchać specjalistycznych wykładów. Ich tematy brzmiały: „Chromatograficzne badania aktywności biologicznej – jej znaczenie w analityce” (prof. dr hab. Bogusław Buszewski), „Farmacja przyszłości/przyszłość farmacji – nowe cele i nowe leki” (prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk), „Wpływ struktury związków boronowych na ich aktywność mikrobiologiczną” (prof. dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak) i „Sorbenty polimerowe z odciskiem molekularnym jako materiały łączące nie tylko związki chemiczne” (dr hab. inż. Mariusz Marć, prof. PG).

Chemia akademicka istnieje w Opolu od 1964 roku, czyli od 60 lat. Instytut Chemii działa tu natomiast 37 lat, Wydział Chemii 16 lat, a kierunek farmacja 5 lat. Jednostka zrealizowała już ponad sto doktoratów i kilkadziesiąt habilitacji. Ponadto regularnie współpracuje z uczelniami działającymi w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Francji i Szwecji, a także z przedsiębiorstwami przemysłowymi, których działalność opiera się na chemii.

– Instytut, a później wydział, rozwijały się bardzo dynamicznie, począwszy od lat 70. – zaznaczył prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek, dyrektor Instytutu Chemii. – Wychowaliśmy własną kadrę, która realizuje badania z całego zakresu chemii, od tej teoretycznej, aż po praktyczną. Możemy pochwalić się takimi osiągnięciami, jak chociażby kategoria A, od której wyższa jest tylko A+, przyznawana głównie dużym jednostkom akademickim.

Obecny Wydział Chemii i Farmacji tworzą: Instytut Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów, Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej, Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej, Katedra Chemii Organicznej i Biochemii, Katedra Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego, Katedra Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni, Pracownia Analizy Termicznej i Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych..