Nie żyje mgr inż. Andrzej Lamenc

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nie żyje mgr inż. Andrzej Lamenc

Zastępca dyrektora Centrum Inwestycyjnego ds. Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Opolskiego mgr inż. Andrzej Lamenc zmarł nagle 23 maja 2024 r.

Pan Andrzej Lamenc zatrudniony był na Uniwersytecie Opolskim od 2 marca 2015 roku. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie w 1987 r. z tytułem mgr inż. budownictwa lądowego. Na UO był m.in. zastępcą kierownika Działu Technicznego, a od lipca 2020 – zastępcą dyrektora Centrum Inwestycyjnego UO.

Mgr. inż. Andrzej Lamenc był zaangażowany w realizację wielu flagowych inwestycji na UO, w ostatnim czasie m.in. w budowę Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się 29 maja 2024 r. o godz. 12.00 w nowej kaplicy na cmentarzu Opole - Półwieś.

.