Debata „Porozmawiajmy o ekonomii” nt. zarządzania biznesem

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Debata „Porozmawiajmy o ekonomii” nt. zarządzania biznesem

Uczestnicy siódmej debaty z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” będą dyskutować o współczesnych zagadnieniach dotyczących zarządzania biznesem. Spotkanie odbędzie się 28 maja 2024 roku o godz. 15.00 na platformie Zoom.

Prelegentkami będą dr hab. Monika Dobska, prof. UEP oraz Małgorzata Romanowska. Pierwsza z nich to prezeska poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkini Zarządu Krajowego PTE i Rady Naukowej PTE, a także profesorka uczelni w Katedrze Badań Rynku i Usług Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Druga jest dyrektorką Biura Zarządu Oddziału PTE w Częstochowie, członkinią Zarządu Krajowego PTE i członkinią Rady Naukowej PTE.

Debata potrwa od godz. 15.00 do 16.30. Moderować ją będzie Daniel Buś – kierownik Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyżej. To również kierownik projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programów „Społeczna odpowiedzialność nauki II” oraz „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Daniel Buś jest ponadto uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Cykl „Porozmawiajmy o ekonomii” rozpoczął się w lutym 2024 roku. To część projektu „Współczesna ekonomia w praktyce”, który dofinansowano ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Ósma debata odbędzie się 4 czerwca o godz. 13.00, a jej tematem przewodnim będą współczesne zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

LINK DO DEBATY

IDENTYFIKATOR SPOTKANIA: 880 6229 8927

KOD DOSTĘPU: 146388

.