Projekt Camino – tak UO świętuje 20 lat w Unii Europejskiej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Projekt Camino – tak UO świętuje 20 lat w Unii Europejskiej

Osiem uniwersytetów z ośmiu państw uczestniczy w projekcie Camino z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski i dziewięciu innych krajów do Unii Europejskiej. Jego program sięga od 15 stycznia 2024 roku, aż do 15 stycznia 2025 roku.

Oprócz Uniwersytetu Opolskiego w projekt zaangażowały się: Uniwersytet Wileński (Litwa), Uniwersytet w Tartu (Estonia), Uniwersytet J. E. Purkyně w Ústí nad Labem (Czechy), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej (Węgry) i jako partner wiodący – Uniwersytet Łotewski (Łotwa). Dołączyło do niego też studio filmowe Very Films z Łotwy, a jako partner stowarzyszony również Uniwersytet Króla Danyło (Ukraina).

Dzięki tej współpracy w połowie marca odbył się konkurs fotograficzny „Inspired by Europe”. Rywalizowali w nim studenci z: Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowenii, Cypru i Malty, a także mieszkający w nich studenci z Ukrainy. Prace przedstawiały codzienne życie, wartości, nadzieje i marzenia młodych Europejczyków, a do wygrania była podróż do Brukseli.

9 maja w krajach, które uczestniczą w projekcie, zorganizowano również flash mob będący publicznym spotkaniem tanecznym. W Opolu polegał na grupowym zatańczeniu do „Ody do radości” pod Studenckim Centrum Kultury i Collegium Maius. W drugim z tych miejsc hymn UE został też odśpiewany, a zrobili to podopieczni Ludmiły Wocial z Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu.

Ponadto pod Collegium Maius głos zabrali: rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski i Peter Herr – kierownik Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Wszyscy trzej zwrócili uwagę na międzynarodowy charakter przedsięwzięcia i radość, której ono dostarcza. Była to również okazja do podziękować, podsumowań i gratulacji.

Projekt rozpoczął się 15 stycznia i potrwa dokładnie rok. Wśród planów na kolejne miesiące jest film dokumentalny, który będzie realizowany w państwach wszystkich uczestników Camino. To finansowane przez Unię Europejską przedsięwzięcie skierowane jest do młodych osób, głównie studentek i studentów, choć jego odbiorcami są wszyscy obywatele państw świętujących 20 lat członkostwa w UE.

Uniwersytet Opolski w projekcie Camino reprezentują: dr Elżbieta Szymańska-Czaplak, prof. UO (dziekan Wydziału Filologicznego), dr hab. Stankomir Nicieja, prof. UO (Wydział Filologiczny), Zuzanna Notka (studentka Wydziału Filologicznego), Emilia Gonsior (studentka Wydziału Filologicznego), Hubert Pieczyński (student Wydziału Filologicznego) oraz Łukasz Łukasik (student Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej).

Nadrzędny cel projektu to uczczenie dwudziestolecia rozszerzenia Unii Europejskiej o: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, kraje bałtyckie, Cypr i Maltę. Ma on również pokazać wpływ członkostwa w UE na kulturę i wartości tych państw oraz wzmacniać więzi pomiędzy ich mieszkańcami. Camino udowadnia też, jak indywidualne były ścieżki każdego z dziesięciu krajów, który 1 maja 2004 roku wstąpił do UE..