Dofinansowanie projektu Koła Naukowego Chemików UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dofinansowanie projektu Koła Naukowego Chemików UO

Projekt Koła Naukowego Chemików UO KORONAN z Wydziału Chemii i Farmacji UO znalazł się wśród laureatów IV edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Ministerstwo zakwalifikowało do dofinansowania w ramach tego programu w sumie 153 projekty na łączną kwotę 9 155 699,38 zł. Laureaci zostali wyłonieni spośród 314 zgłoszonych do konkursu wniosków. Wśród nich znalazł się projekt autorstwa dra inż. Dawida Zycha, opiekuna Koła Naukowego Chemików UO KORONAN, zatytułowany "Synteza i charakterystyka związków termoczułych, czyli badania w kontekście innowacyjnych materiałów do zastosowań w pomiarach temperatury". Kwota finansowania projektu wynosi aż 70 tys. zł.
 
W ramach jego realizacji 10-12 studentów kierunków chemia i farmacja na UO, którzy są członkami koła naukowego, zostanie zaangażowanych w aktywne prowadzenie innowacyjnych badań naukowych. Pozwoli im to na zdobycie wiedzy m.in. w zakresie  modelowania molekularnego, współczesnej syntezy organicznej i nieorganicznej, katalizy oraz badań materiałowych. W ramach badań planuje się otrzymanie dwóch serii nowych pochodnych związków, opartych na motywach pirenu, antracenu, karbazolu, fluorenu i morfoliny, oraz ich dogłębną charakterystykę pod względem właściwości fotofizycznych, a przez to uzyskanie wiedzy w zakresie relacji struktura-właściwości. Ma się to przełożyć na rozwinięcie u studentów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, tj. naukowo-technicznych, cyfrowych, analitycznego myślenia, innowacyjności, kompleksowego rozwiązywania problemów oraz zarządzania zespołem.

Otrzymane wyniki badań zostaną zaprezentowane przez studentów w ramach konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w trakcie spotkań koła naukowego oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak również np. w trakcie Opolskiego Festiwalu Nauki. Postępy w realizacji dofinansowanego przez ministerstwo można śledzić w mediach społecznościowych na profilu Koła Naukowego Chemików UO KORONAN.

.