O pieczy zastępczej w Studenckim Centrum Kultury

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: O pieczy zastępczej w Studenckim Centrum Kultury

Konferencja „Rodzicielstwo zastępcze – teoria i praktyka” odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. w Studenckim Centrum Kultury. Jej cele to: spotkanie teoretyków i praktyków zajmujących się rodzinną pieczą zastępczą, integracja ich środowisk, wymiana poglądów i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego na Opolszczyźnie.

W planie jest dziewięć wykładów. Otworzy je dr Patrycja Kaszubska-Dziergas (Uniwersytet Opolski), po której wystąpią też: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO (Uniwersytet Opolski), dr Agata Skalec-Ruczyńska (Uniwersytet Warszawski), dr Marta Gawlik (Uniwersytet Opolski) oraz dr Katarzyna Jarosz (Uniwersytet Opolski).

Po tym planowana jest przerwa kawowa, a później drugi blok wykładów. Poprowadzą je: dr Aleksandra Wilk (UO i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu), mgr Danuta Hryniewicz (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne), mgr Aleksandra Nawrocka (Fundacja Przystanek Rodzina) oraz mgr Gerard Wilczek (Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w Kędzierzynie-Koźlu).

Tematyka ich wystąpień dotyczyć będzie przede wszystkim rodzicielstwa zastępczego w dobie przemian. Omówione zostaną też: polityka społeczna, logoprofilaktyka, wsparcie odporności psychicznej dzieci i młodzieży, terapia i zaburzenia zdrowotne wśród takich osób, obowiązujące przepisy oraz relacje rodziców zastępczych z urzędnikami.

Wydarzenie zorganizują Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego i Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra rodzina” w Kędzierzynie-Koźlu. Podopieczni drugiej z tych instytucji przygotują przedstawienie „Historia pewnego jajka”, które przedzieli wystąpienia prelegentów.

Konferencja ma wpłynąć na zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemów, z jakimi mierzą się rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej. Skierowana jest do regionalnych i lokalnych środowisk grupujących rodziny zastępcze, organizacji i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz władz samorządowych województwa opolskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski. Z kolei patronat medialny nad konferencją sprawują: Radio Opole, Radio Doxa, Gość Niedzielny i O!polska.

Załączniki

.