Zaproszenie do badań na temat Hashimoto

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zaproszenie do badań na temat Hashimoto

Kobiety w wieku od 18 do 55 lat, które cierpią na Hashimoto, mogą wziąć udział w badaniu naukowym prowadzonym przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego. Jego temat to „Związek między objawami i stanem zapalnym Hashimoto a mikrobiotą”.

Badanie ma potwierdzić, czy suplementacja określonym szczepem bakterii probiotycznych może mieć wpływ na: stan skóry, poprawę samopoczucia i jakości życia, parametry stanu zapalnego tarczycy, poziom markerów stresu oksydacyjnego, masę i skład ciała. Dane te pozwolą dowieść, czy probiotykoterapia może pomóc osobom chorym na Hashimoto.

Choroba ta jest zaburza funkcjonowanie organizmu na wielu płaszczyznach. Objawia się między innymi poprzez: wzrost masy ciała, osłabienie mięśni, spowolnienie perystaltyki jelit, wypadanie włosów, pogorszenie stanu skóry, obniżenie nastroju i pogorszenie koncentracji.

Projektem kieruje lek. med. Krzysztof Benc. Zespół badawczy tworzą natomiast: dr Magdalena Golachowska, prof. dr hab. Monika Bronkowska, dr Aleksandra Zyska, dr Michał Braczkowski, dr Przemysław Domaszewski, dr Karolina Chilicka-Hebel, mgr Monika Rusztowicz, prof. dr hab. Ewa Sadowska-Kępa i dr hab. Dariusz Soszyński.

Badania z udziałem kobiet, które postanowią się do niego zgłosić, odbędą się na Wydziale Nauk o Zdrowiu UO – w budynku przy ul. Katowickiej 68 w Opolu. Pierwszą część zaplanowano na 23 i 24 kwietnia, a drugą na 4 i 5 czerwca.

SZCZEGÓŁY BADANIA:

Kogo szukamy?
Do udziału w badaniu zapraszamy wyłącznie kobiety w wieku od 18 do 55 lat, u których zdiagnozowano chorobę Hashimoto – podwyższone miano przeciwciał przeciwtarczycowych aTPO i aTG. Aby zakwalifikować się do badania uczestniczka powinna:
 • wyrazić zgodę na udział w badaniu,
 • stosować się do wytycznych przygotowujących do badania i w trakcie badania,
 • wyrazić zgodę na wypełnienie ankiety, pobranie krwi oraz przeprowadzenie badania skóry i składu ciała,
 • dysponować wolnym czasem, aby przyjść na pomiary dwukrotnie na około 2 godziny (23 lub 24 kwietnia i 4 lub 5 czerwca).
Do badania nie kwalifikują się kobiety po menopauzie, będące w ciąży, karmiące piersią, zażywające antybiotyki (w czasie badania), posiadające rozrusznik serca, chore na ostre lub przewlekłe choroby układu pokarmowego wymuszające zażywanie leków (np. inhibitory pompy protonowej, leki zobojętniające kwas solny, leki przeciwzapalne) oraz chore na ostre lub przewlekłe choroby skóry wymuszające stosowanie leków/maści przeciwzapalnych lub z antybiotykami.

Na czym polega udział w badaniu?
Uczestniczki dwukrotnie przyjdą na pomiary stanu skóry, składu ciała, pobranie krwi i wypełnienie ankiety. Na pierwszym pomiarze (23 lub 24 kwietnia 2024 r. – dzień do wyboru) uczestniczki dostaną kapsułki z bakteriami probiotycznymi do codziennego zażywania przez 6 tygodni – w tym czasie nie należy stosować innych probiotyków. Po tym okresie przyjdą na drugą część badania, którą zaplanowano na 4 i 5 czerwca 2024 r. (również dzień do wyboru).

Pobranie krwi jest badaniem inwazyjnym, które wykona wykwalifikowany personel medyczny, i przed którym odbędzie się spotkanie z lekarzem. Wszyscy uczestnicy badania będą objęci specjalnym ubezpieczeniem zdrowotnym z ramienia Uniwersytetu Opolskiego (Ubezpieczenie OC, POLISA nr COR332892, ID TECH 140 025 010, firma Supra Brokers S.A., Vienner TU S.A. Vienna Insurance Group).

Dlaczego warto wziąć udział?
Dlatego, że każda uczestniczka otrzyma bezpłatnie:
 • aktualne wyniki stanu swojej tarczycy (TSH, fT3, fT4, aTPO, aTG),
 • aktualne wyniki panelu lipidowego (cholesterol, TG, HDL, LDL),
 • wyniki wybranych parametrów stanu zapalnego (IL-6, MDA),
 • wyniki badania stanu swojej skóry twarzy,
 • pomiary masy i składu ciała (ilości mięśni, wody, tkanki tłuszczowej),
 • większy wgląd w swoje samopoczucie i stan własnego zdrowia,
 • opiekę lekarza, dietetyków i kosmetologów.
FORMULARZ REKRUTACYJNY

Badanie finansowane jest z grantów wewnętrznych Instytutu Nauk Medycznych nr P-2022-008, WL, Uniwersytetu Opolskiego. 

.