Nasz absolwent laureatem Nagrody im. W. Pobóg-Malinowskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nasz absolwent laureatem Nagrody im. W. Pobóg-Malinowskiego

14 marca br. dr Michał Jakubik – absolwent studiów na kierunku historia (2011 r.) oraz studiów doktoranckich (2023 r.) realizowanych na Uniwersytecie Opolskim został wyróżniony Nagrodą im. Władysława Pobóg-Malinowskiego w konkursie „Debiut Historyczny Roku”, którego organizatorami są Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody wręczano w siedzibie Instytutu Historii PAN w Warszawie.

Temat nagrodzonej pracy brzmi: Litwa i stosunki polsko-litewskie w publicystyce oraz myśli politycznej ruchu narodowego w Polsce 1918–1939. Jej promotorem był dr hab. Antoni Maziarz, prof. UO, a istotny wkład w przygotowanie nagrodzonej pracy miał pierwszy promotor dysertacji – zmarły w 2022 r. prof. dr hab. Krzysztof Tarka.

Nagrodę wręczali: zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski oraz zastępca dyrektora Instytutu Historii PAN dr hab. Bartosz Kaliski, prof. PAN.

W laudacji podkreślono aktualność tematu podjętego przez wyróżnionego historyka, doceniono także umiejętne połączenie analizy badanego zagadnienia z prezentacją syntezy. Zwrócono również uwagę na fakt, że dysertacja dr. Michała Jakubika wyróżnia się rzetelnością i bogactwem poddanych analizie materiałów źródłowych.

Był to już 16. konkurs organizowany przez IPN oraz Instytut Historyczny PAN. 

.