Tak będziemy świętować nasze 30-lecie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Tak będziemy świętować nasze 30-lecie

Nadanie tytułu doktora honoris causa pierwszemu demokratycznie wybranemu rektorowi UO, prof. Franciszkowi Markowi, posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, wystawy, publikacja podsumowująca 30 lat UO i uroczysta gala – to najważniejsze punkty obchodów 30-lecia naszej uczelni, które odbędą się od 6 do 8 marca 2024.

Programowi obchodów jubileuszu poświęcona była konferencja prasowa władz Uniwersytetu Opolskiego, która odbyła się 22 lutego 2024 r. w Sali Plafonowej Collegium Maius UO. Wzięli w niej udział rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor ds. nauk UO prof. dr hab. Jacek Lipok, dyrektor Biblioteki Głównej UO Danuta Szewczyk-Kłos oraz administrator Studenckiego Centrum Kultury UO Szymon Wolf.

Pierwszym punktem obchodów 30-lecia UO będzie uroczysta msza koncelebrowana, odprawiona pod przewodnictwem ks. bp. dr. hab. Rudolfa Pierskały, która odbędzie się 6 marca 2024 r. w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, zwanym kościołem „Na Górce”. W drugim dniu w Auli Błękitnej Collegium Maius UO odbędzie się natomiast uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego prof. Franciszkowi Antoniemu Markowi, pierwszemu demokratycznie wybranemu rektorowi UO.

– Chcieliśmy tej uroczystości nadać wyraz szczególny, wyjątkowy, podkreślając rolę i znaczenie osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do powołania w Opolu uniwersytetu – mówił rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. – Pan profesor Franciszek Marek związany jest z naszą uczelnią od 1954 roku, czyli od czasu, w którym przyniesiono ówczesną Wyższą Szkołę Pedagogiczną we Wrocławiu do Opola i rozpoczęła się ta opolska historia, najpierw WSP, a potem Uniwersytetu Opolskiego. Związany był z tą uczelnią do końca swojej aktywności zawodowej. Był też pierwszym wybranym demokratycznie rektorem naszego uniwersytetu.

– Doktorat honorowy to najwyższa godność akademicka, która nie jest związana z pełnieniem funkcji. To wyraz ogromnego uznania środowiska dla dokonań i dla dorobku osoby, której taki tytuł zostaje nadany – podkreślił prorektor ds. nauki UO prof. dr hab. Jacek Lipok.

Następnego dnia, czyli 8 marca 2024 r., rektor Uniwersytetu Opolskiego będzie gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Udział w nim potwierdziło już 21 rektorów klasycznych uniwersytetów polskich, a także wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Maria Mrówczyńska i szef Narodowego Centrum Nauki, prof. Krzysztof Jóźwiak. – Będziemy debatować o sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, a jest o czym rozmawiać w tym przełomowym momencie odbudowania resortu nauki i szkolnictwa wyższego po minionym okresie – dodał rektor UO.

Obchody zakończy gala jubileuszowa UO, która odbędzie się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. – Będzie ona swoistym podsumowaniem 30 lat uniwersytetu i 70 lat tradycji akademickich Opola – wyjaśniał Szymon Wolf ze Studenckiego Centrum Kultury, który przygotowuje to wydarzenie. – Opowiemy na niej, posługując się filmem i muzyką to, co działo się przez te 30 lat. Całość zwieńczy recital Michała Bajora, artysty związanego z Opolem i Opolszczyzną, którego chyba nie trzeba przedstawiać.

– Tradycją naszej uczelni jest dokumentowanie osiągnięć i wszelkiej działalności oraz ważnych wydarzeń, które odbywają się na Uniwersytecie Opolskim – dodała z kolei dyrektor Biblioteki Głównej UO Danuta Szewczyk-Kłos. – Dlatego też postanowiliśmy pokazać miastu i uczelni wszystkie te dokonania. Z tej okazji w dniach od 5. do 15. marca w centrum Opola, pod Ratuszem, będzie prezentowana wystawa z okazji 70. lat akademickości naszego miasta oraz 30 lat Uniwersytetu Opolskiego. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ chcemy pokazać symbiozę uczelni oraz miasta.

Wystawa ta prezentowana będzie też na kampusie UO. Uroczystości nadania doktoratu honoris causa panu prof. Franciszkowi Markowi również będzie towarzyszyła wystawa, prezentująca jego osiągnięcia i dorobek. W Muzeum Uniwersytetu Opolskiego będzie się też można zapoznać z kronikami WSP i UO. Zaplanowano również wystawę pn. „30 lat Uniwersytetu Opolskiego”, która będzie prezentowana w Collegium Maius oraz w Teatrze im. Jana Kochanowskiego, a także specjalne, jubileuszowe wydawnictwo Biblioteki Głównej UO.

– Ostatnie lata to okres niezwykle intensywny i bogaty w sukcesy, szczególnie w odniesieniu do rozwoju naukowego naszej uczelni. Dowodem na to jest fakt, że 17 ewaluowanych dyscyplin na UO posiada pełne prawa awansowe, to znaczy, że Uniwersytet Opolski może w nich nadawać stopnie doktora i doktora habilitowanego – podsumował prof. dr hab. Jacek Lipok. – Wiemy, z czym to się wiąże, z jak dużym wysiłkiem. Potrafimy docenić to, jak duży skok jakościowy został tym samym dokonany. To bez wątpienia wynik zaangażowania naszych pracowników, ich ciężkiej pracy. Jesteśmy uczelnią holistyczną, umożliwiającą realizację badań naukowych w wielu dyscyplinach i oferującą kształcenie na prawie 80 kierunkach studiów. To jest nasze wielkie osiągnięcie i z pewnością mamy co świętować.

.