Spotkanie rektorów UO z konsulami Niemiec

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Spotkanie rektorów UO z konsulami Niemiec

Współpraca uczelni niemieckich z Uniwersytetem Opolskim była jednym z głównych tematów spotkania rektorów Uniwersytetu Opolskiego z konsulami Niemiec we Wrocławiu i Opolu oraz wicemarszałkinią woj. opolskiego.

Spotkanie odbyło się 21 lutego 2024 r. w rektoracie Uniwersytetu Opolskiego. Wzięli w nim udział rektorzy UO: JM Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk oraz prorektor ds. nauki UO prof. dr hab. Jacek Lipok, konsul generalny Niemiec we Wrocławiu Martin Kremer, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Peter Herr oraz wicemarszałkini woj. opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura.
Omawiano również plany dotyczące wspólnego spotkania firm z kapitałem niemieckim z Forum Biznesu UO, jak również kwestie dotyczące prac zespołu ds. wielokulturowości, utworzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, który tworzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO.

1
2
3
4
.