Wykład w Muzeum UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wykład w Muzeum UO

Muzeum UO zaprasza na wykład z serii Nauka, który odbędzie się 28 lutego 2024 roku o godzinie 11.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Prelegentem będzie dr Grzegorz Kłys z Instytutu Biologii UO, a tytuł wykładu brzmi „Zwyczajne czy niezwyczajne. Nasze nietoperze”. Nietoperze to jedyne ssaki zdolne do lotów. Od wieków wzbudzają wśród ludzi strach, na ich temat krąży wiele mitów i legend. Dr Kłys w swoim wykładzie „odczaruje” te urocze zwierzęta i pokaże ich prawdziwe (nie)zwyczajne oblicze.

Po wykładzie nastąpi otwarcie wystawy fotograficznej „Nasze nietoperze”.

Dr Grzegorz Kłys w roku 2000 podjął pracę na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego na etacie biologa w Zakładzie Biogeografii i Ochrony Przyrody (obecnie Zakład Biogeografii i Dydaktyki Geografii). Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Bronisława W. Wołoszyna pt.: „Czynniki mikroklimatyczne decydujące o strategii wyboru miejsca hibernacji przez nietoperze: gacki brunatne (Plecotus auritus) i nocki duże (Myotis myotis) na przykładzie Podziemi Tarnogórskich” obronił w 2003 roku, uzyskując stopień doktora nauk biologicznych.
Od 1 września 2003 roku pracuje w Katedrze Biosystematyki (obecnie Instytut Biologii UO) Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi badania m.in. nad systemami podziemnymi jako potencjalnym siedliskiem organizmów o różnym stopniu przystosowania, w tym zagadnieniami mikroklimatu tych systemów w miejscach hibernacji nietoperzy, a także nad zagadnieniami biogeograficznymi oraz zoogeograficznymi zachodniej części Pamiro-Ałaju.

 

 

 

 

.