Kolejna umowa podpisana

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kolejna umowa podpisana

We wtorek, 13 lutego 2024 roku została podpisana umowa pomiędzy dr hab. Anną Weissbrot-Koziarską, prof. UO, dziekanką Wydziału Nauk Społecznych, a Dominiką Springer, Członkinią Zarządu Fundacji HumanDoc. 
 
Fundacja na co dzień zajmuje się szeroko rozumianą pomocą humanitarną, rozwiązywaniem bieżących problemów społecznych oraz tworzeniem innowacyjnych koncepcji systemowych. 
Dzięki podpisanej umowie, studentki i studenci takich kierunków jak pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia i psychologia będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach oraz warsztatach z zakresu m.in wspierania osób i rodzin doświadczających przemocy domowej, a także rozwiązywania problemów społecznych o zasięgu lokalnym, krajowym i globalnym.
Ponadto będą mogli odbywać praktyki w dynamicznie rozwijającej się organizacji pozarządowej, która na terenie Opola prowadzi Centrum Integracji Cudzoziemców. Dzięki temu będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać umiejętności wspierania i aktywizowania grup defaworyzowanych, rozwiązywać problemy społeczności lokalnej i wpływać w realny sposób na jej rozwój.

1
.