Członkostwo UO w European University Association (EUA)

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Członkostwo UO w European University Association (EUA)

Z wielką satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Opolski uzyskał prestiżowe członkostwo w European University Association (EUA). To znaczący krok naprzód w naszym międzynarodowym zaangażowaniu oraz dowód na jakość działań naszej Uczelni.

Czym jest EUA?
European University Association (EUA) to ceniona organizacja zrzeszająca instytucje szkolnictwa wyższego z całej Europy oraz jeden z głównych partnerów Komisji Europejskiej w obszarze jej dialogu ze społecznościami akademickimi w Europie. Celem EUA jest wspieranie współpracy między uniwersytetami, promowanie innowacji w edukacji oraz reprezentowanie interesów uczelni na arenie międzynarodowej. Członkostwo w EUA to wyjątkowa okazja do uczestnictwa w prestiżowych projektach, wymiany doświadczeń oraz sięgania po nowe możliwości w sferze nauki i edukacji.

Proces aplikacyjny do EUA obejmował spełnienie określonych kryteriów oraz przedstawienie strategicznych celów i osiągnięć uczelni. Dzięki zaangażowaniu prorektora ds. nauki UO, prof. dr hab. Jacka Lipoka oraz pracy nad aplikacją przez dr Sylwię Frach, dr Barbarę Curyło, dr hab. inż. Dominikę Malchar-Michalską oraz dr Małgorzatę Mitrus, udało nam się pomyślnie dołączyć do grona europejskich liderów edukacji i nauki.

– Cieszymy się, że możemy być częścią tej szanowanej społeczności i jesteśmy pełni entuzjazmu co do wspólnych projektów z innymi uczelniami zrzeszonymi w tej organizacji – mówi prorektor ds. nauki Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Jacek Lipok. – W ramach członkostwa EUA będziemy dążyć do dalszego rozwoju naszej uczelni i wspierania nowoczesnych, międzynarodowych inicjatyw badawczych i edukacyjnych.

.