Badanie ankietowe oceny realizacji zajęć dydaktycznych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Badanie ankietowe oceny realizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Studenci Uniwersytetu Opolskiego,

Biuro Jakości Kształcenia zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym poprzez system USOS dotyczącym oceny realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024.

Badanie ankietowe dotyczy każdego nauczyciela akademickiego, prowadzącego zajęcia dydaktyczne w mijającym zimowym semestrze, oddzielnie dla każdego prowadzonego przedmiotu.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Student wypełnia kwestionariusz ankiety po zalogowaniu się na swoje osobiste konto w USOSweb. Kwestionariusz ankiety znajduje się w zakładce Ankieta. Po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Zapisane zostają tylko oceny wystawione danemu nauczycielowi akademickiemu i fakt wypełnienia przez Studenta danego kwestionariusza (dlatego raz wypełnionej ankiety nie można ponownie otworzyć). Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego.

Termin realizacji badań: od 19 stycznia godz. 14.00 do 15 lutego godz. 23.59 2024 r.

Szanowni Państwo, od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne. Warto wziąć udział we wspólnych wysiłkach, aby udział w zajęciach był realizowany na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym, a także aby zajęcia dydaktyczne były przeprowadzane w pozytywnej atmosferze.

.