Prof. Marek Gierlotka prezesem elektem PTK!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. Marek Gierlotka prezesem elektem PTK!

Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych w Wydziale Lekarskim UO, został prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Jesteśmy z tego bardzo dumni i serdecznie gratulujemy panu profesorowi – mówi rektor UO prof. dr. hab. Marek Masnyk.

- To dla mnie wielki zaszczyt – mówi prof. Marek Gierlotka. – Zarówno pan profesor Piotr Jankowski, jak i pan profesor Jarosław Kaźmierczak, wszyscy bylibyśmy dobrymi prezesami PTK. Cieszę się również, że będę mógł jeszcze mocniej niż dotychczas pracować dla dobra polskiej kardiologii oraz reprezentować Uniwersytet Opolski i Opole na kardiologicznej mapie Polski.

Pytany o to, na co zamierza kłaść szczególny nacisk jako prezes PTK prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka mówi: - Do zadań prezesa i zarządu głównego PTK należy zajmowanie się trzema aspektami, ważnymi z punktu widzenia zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Po pierwsze to edukacja, promocją zdrowia oraz profilaktyka chorób serca i naczyń. Po drugie nauka, czyli działania, które mają na celu ulepszyć diagnostę i leczenie naszych chorych. Ponadto Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zajmuje się usprawnianiem organizacji systemu ochrony zdrowia, tak, żeby był on bardziej przyjazny i dla pacjentów i dla lekarzy, abyśmy mogli zaoferować jako kardiolodzy jak najszybciej wszystkie zdobycze nowoczesnej medycyny i nowe technologie pacjentom. Myślę tutaj zarówno o lekach, jak i o nowoczesnych zabiegach terapeutycznych. Będę koncentrował się na wszystkich tych działaniach.

- Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najbardziej prestiżowych towarzystw w świecie medycyny – mówi rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. – Wybór profesora Marka Gierlotki jest bez wątpienia jego ogromnym, osobistym sukcesem. Ale to jest też prestiż dla Opola i naszego uniwersytetu. Przecież przez dwa kolejne lata Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Uniwersytet Opolski były gospodarzami tak dużych spotkań, jak Wiosna Kardiologiczna. Myślę, że te wydarzenia były poniekąd przygotowaniem do tych wyborów. I bardzo się z tego cieszę. Ten wybór to też z pewnością ogromny prestiż dla naszego ośrodka akademickiego, dla opolskiej kardiologii.

Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka jest specjalistą kardiologii, intensywnej terapii i chorób wewnętrznych oraz kardiologiem inwazyjnym, Kierownikiem Kliniki i Oddziału Kardiologii w Opolu, a także Dyrektorem Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego i konsultantem wojewódzkim na Opolszczyźnie. Przez wiele lat związany był z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Prowadzi aktywne działania organizacyjne, naukowe i edukacyjne w strukturach Polskiego Towarzystwa Naukowego, a jego największe osiągnięcia to wkład w rozwój Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz stworzenie Platformy Naukowej PTK.

W 2019 roku został wybrany na członka Zarządu Głównego PTK i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Jest Przewodniczącym Komisji Inicjatyw Klinicznych ZG PTK. Z jego inicjatywy powstała Platforma Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - kompleksowe rozwiązanie organizacyjno-prawno-informatyczne wspierające działalność naukową członków Towarzystwa. Ponadto jest członkiem Komitetu Naukowego Kongresów PTK. Przewodniczył też dwukrotnie komitetowi organizacyjnemu Wiosennej Konferencji PTK & Konferencji „Kardiologii Polskiej” w 2022 i 2023 roku w Opolu.

Prof. Marek Gierlotka współtworzył i przez wiele lat był koordynatorem Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS oraz Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca AMI-PL, obecnie koordynuje Opolską Bazę Chorób Cywilizacyjnych. Jest również jednym ze współautorów założeń programu koordynowanej opieki nad chorymi po zawale serca KOS-Zawał, a w latach 2019-2020 przewodniczył Zespołowi Ekspertów PTK do współpracy z NFZ nad modyfikacjami programu KOS-Zawał.

W latach 2018-2022 pełnił funkcję Członka Zarządu Acute Cardiovascular Care Association ACVC ESC i współprzewodniczył Research and Science Section. Był również członkiem EORP Executive Committee (2020-2022). Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology FESC.

Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymał w roku 2021. Dorobek naukowy prof. Marka Gierlotki obejmuje ponad 280 publikacji z łącznym współczynnikiem impact factor powyżej 650 oraz indeksem Hirsha 28. Był wielokrotnie nagradzany przez Rektora SUM i UO, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Kardiologię Polską. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie za projekt „Opieka koordynowana po zawale serca” w konkursie „Złoty Skalpel 2017” Pulsu Medycyny oraz został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2017 w kategorii Medycyna i Inżynieria Biomedyczna przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W roku 2022 został jednym z laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej - współudział w realizacji projektu stworzenia i wdrożenia rejestrów medycznych, których analiza służy optymalizacji postępowania klinicznego w kardiologii.


Materiał: USK/UO

.