Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

W czwartek (1 czerwca 2023 r. o godz. 14.00) rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych, realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.
Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na stronie usosweb.uni.opole.pl sprawdził, czy ma dostęp do rejestracji, tak, by mógł swobodnie wybrać kurs, który go interesuje.


Przypominamy:
• Każdy kurs trwa 15 godzin;
Student ma obowiązek weryfikacji harmonogramu studiów pod kątem kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne, język obcy nowożytny), z której w danym semestrze powinien wybrać kurs zmienny ogólnouczelniany;
• Studenci realizują kurs zmienny ogólnouczelniany, z dyscypliny niebędącej główną dyscypliną danego kierunku studiów;
• Każdy kurs został przypisany tylko do jednej z kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne). Kody kursów mają symbol kategorii, w której się znajdują (H, S, O);
• Kurs może być również prowadzony w języku obcym nowożytnym, z kodem JO. Istnieją kursy realizowane jako kursy w języku obcym nowożytnym humanistyczne i społeczne z kodem JO-H oraz JO-S. Oferta kursów znajduje się TUTAJ;
• Student studiujący na więcej niż jednym kierunku może zrealizować w danym semestrze jeden kurs, po uzyskaniu zgody dziekana na uznanie kursu, który realizuje na drugim kierunku;
• Określony kurs student może zrealizować jednokrotnie w całym cyklu kształcenia;
• Studenci studiów niestacjonarnych realizują kursy zmienne ogólnouczelniane w wymiarze 9 godzin. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się z uwzględnieniem zajęć (zjazdów) na poszczególnych kierunkach.

Zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

I tura zapisów:
1-7 czerwca 2023 r. (poprzez rejestrację na stronie USOSweb - TUTAJ).
II tura zapisów: 2 październik-8 październik 2023 r. (poprzez rejestrację na stronie USOSweb - TUTAJ).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Opolskiego oraz regulamin zapisów na kursy zmienne ogólnouczelniane można znaleźć TUTAJ.

.