Czepkowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Czepkowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu UO

56 studentów kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego otrzymało 12 maja 2023 r. symboliczne czepki. Uroczystość odbywa się rokrocznie w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych.

– Grupa studentów, która wzięła udział w tegorocznym czepkowaniu, jest dość liczna. Liczymy, że w przyszłości będziemy mieć równie liczne roczniki – mówiła mgr Mariola Wojtala z Instytutu Nauk o Zdrowiu UO.

Czepkowanie polega na symbolicznym przekazaniu i zapięciu czepków studentom I roku pielęgniarstwa. Odbywa się zawsze 12 maja, czyli w przypadającym wówczas Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki i Położnej. Święto to zostało ustanowione w 1973 r. przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku.

– Łączymy tę uroczystość właśnie ze świętowaniem naszej grupy zawodowej – wyjaśniła mgr Mariola Wojtala. – Czepki, które były dziś zakładane na głowy studentów, są już tylko symbolem. Zostały one zastąpione przypinkami. Studenci otrzymają je po zakończeniu studiów wraz z czepkiem.

Organizatorzy uroczystości wyjaśniają, że czepkowanie służy kształtowaniu tożsamości zawodowej młodych pielęgniarek i pielęgniarzy, co jest bardzo ważnym elementem procesu kształcenia na tym specyficznym kierunku studiów. Ceremonia, w trakcie której studenci pierwszego roku pielęgniarstwa otrzymują białe czepki, zwieńcza pierwszy etap przygotowania do pełnienia roli zawodowej.

„Życzymy wszystkim studentom, by za dwa lata otrzymali czepek z czarnym paskiem, który jest symbolem przynależności do grupy zawodowej” – zaznaczyli.

W trakcie uroczystości studenci złożyli przyrzeczenie oraz odśpiewali hymn pielęgniarski. Jak podkreślano, w czasie trwającej wojny na Ukrainie, gdzie giną niewinni ludzie, słowa hymnu są jeszcze bardziej poruszające. A brzmią m.in. tak:
„My nie chcemy ni wojen, ni bojów. Dość krwi bratniej…
My jesteśmy siostrami pokoju. Służyć chcemy idei humanizmu”.

FILM
GALERIA

.