Nagroda RPD za pracę magisterską absolwenta WPiA UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nagroda RPD za pracę magisterską absolwenta WPiA UO

Rzecznik Praw Dziecka przyznał główną nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat praw dziecka Panu Kamilowi Banachowi- ubiegłorocznemu absolwentowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo.

Mgr Kamil Banach otrzymał główna nagrodę za pracę pt. „Prawo dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych – granice autonomii woli małoletniego pacjenta”.

Promotorem pracy jest dr Magdalena Gołowkin – Hudała, recenzentem dr Aleksandra Wilk.

Komisja konkursowa nie miała wątpliwości, że praca jest na tak wysokim poziomie, że zasługuje na główną nagrodę.

Oprócz Rzecznika Praw Dziecka w pracach komisji udział wzięli: dr hab. Piotr Telusiewicz (przewodniczący komisji), profesor KUL dr hab. Danuta Opozda, prof. Marek Andrzejewski oraz dr Jarosław Przeperski.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu bieżącego roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!

Link do artykułu.

Informacja na FB.

1
.