Złota Seria Wykładów Otwartych - zaproszenie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Złota Seria Wykładów Otwartych - zaproszenie

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Marek Masnyk

oraz

Dyrektor Instytutu Psychologii
dr hab. Romuald Derbis, prof. UO

zapraszają na spotkanie
z

prof. dr. hab. Stanisławem Z. Kowalikiem

który wygłosi wykład na temat

"O tworzeniu wiedzy naukowej. Perspektywa psychologiczna"

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2023 r. o godz. 11.30
w Instytucie Psychologii UO
Opole, pl. Staszica 1, Aula im. Andrzeja Szmajkego (s. 112)

Stanisław Zbigniew Kowalik jest psychologiem i socjologiem, profesorem nauk
humanistycznych. Swoje pasje naukowe realizuje przede wszystkim na gruncie psychologii
rehabilitacji i psychologii społecznej. Podejmuje teoretyczne i praktyczne problemy osób
niepełnosprawnych oraz wyzwania, jakie dla jakości życia psychicznego ludzi wnoszą
procesy globalizacji. W dociekaniach badawczych uwzględnia psychologię cielesności,
psychologię sztuki i psychologię nauki. Ten ostatni temat będzie przedmiotem wykładu,
jaki wygłosi w UO.
 
Profesor Stanisław Kowalik stopnie i tytuł naukowy uzyskał w UAM w Poznaniu, gdzie
był wieloletnim kierownikiem Zakładu Psychologii Społecznej. Naukowo związany był
także z: AWF w Poznaniu (gdzie pełnił funkcję prorektora ds. nauki oraz kierownika
w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych), SWPS Uniwersytetem
Humanistycznospołecznym i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
,
z którym nadal współpracuje.
Istotny i twórczy wkład w psychologię wniósł jako członek Komitetu Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej
oraz członek Komitetu Psychologii PAN.

Załączniki

Pobierz: ZAPROSZENIE
Pobierz: PLAKAT
Pobierz: BIOGRAM
.