"Widmo ciemności" tematem kolejnego spotkania Strefy OPT

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: "Widmo ciemności" tematem kolejnego spotkania Strefy OPT

Instytut Fizyki UO wraz z Uniwersyteckim Centrum Transferu Wiedzy i Technologii oraz firmą Fielmann Polska zapraszają na wykład z cyklu Strefa OPT, który odbędzie się 10 maja 2023 r. o godzinie 18.00 w Studenckim Centrum Kultury, ul. Katowicka 95 w Opolu.

Wykład pt. „Widmo ciemności” wygłosi dr Agnieszka Bartecka, doktor nauk fizycznych, adiunkt w Katedrze Spektroskopii Plazmy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, koordynatorka kierunków. W pracy naukowej bada metodami spektroskopowymi widma atomów lekkich pierwiastków, emitowanych z plazmy łukowej. Doświadczona dydaktyk i popularyzatorka nauki.

Wykład będzie dotyczył natury światła i jego wpływu na proces widzenia, a w szczególności na postrzeganie barw. Będzie mowa o widmie światła, mieszaniu barw, ale także o tzw. „widmie ciemności”, w nawiązaniu do historycznego rozwoju badań nad światłem i cieniem. Zagadnienia związane z optyką falową zostaną przybliżone odbiorcom za pomocą kilku barwnych doświadczeń.

Obowiązują zapisy - poprzez LINK lub STRONĘ, gdzie można zapisać się klikając w zakładkę Zapisy. Na stronie będzie też umieszczony link umożliwiający zdalne uczestnictwo w wydarzeniu.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Fizyki, tel. 77 452 72 50.

.