Pierwsze polsko-czeskie spotkania studenckie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pierwsze polsko-czeskie spotkania studenckie

 „Zrównoważona Europa!!!” to tytuł przewodni Pierwszego polsko-czeskiego spotkania studenckiego, któremu przyświecał cel pogłębiania współpracy transgranicznej. Spotkanie zostało zorganizowane w dniach 27-28. kwietnia przez Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Opawie oraz Fundację Sustainable Tomorrow. To nie tylko powrót do tradycji wymiany naukowo-kulturowej między Opolem a Opawą, ale również otwarcie się nie nowe możliwości współpracy.

- Dziś pozyskiwanie partnerów międzynarodowych jest bardzo ważne – powiedział podczas uroczystego otwarcia wydarzenia Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca. – Opolszczyzna jest pod tym względem wyjątkowa, bo te więzi mogą powstawać właściwie za miedzą. Zaledwie 100 km od Opola.

Pierwsze polsko-czeskie spotkanie studenckie zostało zorganizowane dla studentów Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Podczas wydarzenia wzięli oni udział w rozmaitych szkoleniach dotyczących m.in. pogłębiania kompetencji komunikacyjnych, bezpiecznego zachowania w sieci, ale też włączania osób z niepełnosprawnościami do współpracy. Warsztaty prowadzili pracownicy Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Polityk Publicznych (Ústav Veřejné Správy a Sociální Politiky) Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

- Ideą tego spotkania jest nawiązywanie nowych kontaktów i umacnianie relacji między instytucjami, co w przyszłości może prowadzić do wspólnych projektów, a nawet działań na rzecz rozwoju naszych regionów – mówił podczas otwarcia wydarzenia dziekan WNoPiKS, dr hab. Adam Drosik, prof. UO. – Wróciliśmy tym samym do tradycji opolsko-opawskich spotkań kadry i studentów sprzed kilkunastu lat i mamy nadzieję utrzymać ją przez kolejne lata.

Współpraca między uczelniami z różnych krajów ma również przyczynić się do podniesienia poziomu edukacji oraz umożliwić pracownikom naukowym i studentom nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku akademickim.

Organizacja Pierwszego polsko-czeskiego spotkania studenckiego pn. „Zrównoważona Europa!!!” została wsparta dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

   

.