Konferencja nt. nowoczesnych technologii w kształceniu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Konferencja nt. nowoczesnych technologii w kształceniu

Od 20 do 21 kwietnia 2023 r. zespół Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej WNoZ UO brał udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Symulacja - doskonałość dydaktyczna oraz nowoczesne technologie w kształceniu praktycznym studentów".


Konferencja odbyła się w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W czasie dwudniowego wydarzenia wygłoszono trzy referaty: „Akcja kooperacja – technik symulacja”, czyli jak współpracować z technikami symulacji medycznej; „Praca technika zaczyna się od śmietnika – czyli optymalizacja kosztów działalności CSM-u” oraz „Moulage - kto to robi i czy warto?”. 

Z Wydziału Nauk o Zdrowiu w konferencji udział wzięły dr Marta Gawlik oraz dr Ewa Tobor. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy z innymi ośrodkami akademickimi z całej Polski.

1
2
.