Oceń działalność administracji UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Oceń działalność administracji UO

Szanowni Państwo, Studenci Uniwersytetu Opolskiego,
Biuro Jakości Kształcenia zaprasza Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny działalności wybranych jednostek administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ankieta jest dostępna w systemie USOS.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Zapisane zostają tylko oceny wystawione danej jednostce administracyjnej i fakt wypełnienia przez Studenta danego kwestionariusza (dlatego raz wypełnionej ankiety nie można ponownie otworzyć). Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego.

Termin realizacji badań: od 17 kwietnia godz. 0.00 do 14 maja godz. 23.59 br. Szanowni Państwo, Biuro Jakości Kształcenia bardzo prosi o aktywny udział w tych badaniach ankietowych, które pomogą w dokonaniu diagnozy działalności administracji naszej uczelni oraz w podjęciu działań zmierzających do podniesienia jakości administracyjnej obsługi studentów.

.