WNoPiKS nawiązał współpracę z Zespołem Szkół nr 1 w Kluczborku

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: WNoPiKS nawiązał współpracę z Zespołem Szkół nr 1 w Kluczborku

Kluczborska szkoła średnia jest kolejną placówką, z którą Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO nawiązał współpracę.

Jej głównymi celami będzie: integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych, które uwzględniają pasje i zainteresowania uczniów oraz budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego, w szczególności Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej jako instytucji wspierającej Zespół Szkół nr 1 swoim prestiżem naukowym i bazą uniwersytecką.

Porozumienie współpracy podpisali dziekan wydziału dr hab. Adam Drosik, prof. UO i Przemysław Ziółkowski, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku. W spotkaniu wzięli udział ponadto dr Marek Mazurkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UO oraz Jolanta Turczyńska-Śpiewak, wicedyrektor kluczborskiej placówki edukacyjnej.

W skład Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku wchodzą: Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 i Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych.

2
3
.