Wiosna Kobiet na UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wiosna Kobiet na UO

Pełnomocniczka ds. równego traktowania zaprasza do udziału w wydarzeniach Wiosny Kobiet. Przed nami dyskusje, spotkania, warsztaty, wystawa, wydarzenia muzyczne i filmowe.


Organizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki zaangażowaniu pracowniczek i pracowników z różnych wydziałów naszej uczelni, studentek i studentów II roku kierunku Design i komunikacja społeczna oraz wielu organizacji i instytucji, takich jak: Fundacja Dom Pokoju we Wrocławiu, Fundacja Laboratorium Zmiany, Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych, Fundacja im. Romana Kirsteina, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu.

Zachęcamy do rejestracji na poszczególne wydarzenia (patrz: załącznik) i śledzenie aktualnych informacji na facebookowej stronie Wiosny Kobiet oraz na stronie Pełnomocniczki ds. równego traktowania.

Wydarzenia będą się odbywały w dn. 20-23 marca i 24 kwietnia 2023 r.

1
.