Konferencja Uniwersyteckich Ośrodków Politologicznych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Konferencja Uniwersyteckich Ośrodków Politologicznych

Ewaluacja był tematem przewodnim Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Ośrodków Politologicznych, która odbyła się w Opolu 9 i 10 marca 2023 r.

Wzięły w niej udział reprezentacje ośrodków politologicznych z 20 uniwersytetów, Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Doskonałości Naukowej, łącznie 50 osób.

- Jest to wydarzenie cykliczne, odbywa się od ponad 20 lat – mówi dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UO dr hab. Lech Rubisz, prof. UO. – Biorą w niej udział dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy dyscyplin. Omawiane są na tych spotkaniach najogólniej mówiąc sprawy ważne dla środowiska. Chodzi w nich nie tylko o wymianę informacji, ale również o pewne uzgodnienia wspólnego działania. W tym roku była to zakończona ewaluacja oraz ta, w okresie której się znajdujemy, czyli przewidziana na lata 2022-2025.

Omawiane podczas konferencji tematy to:
„ Założenia, regulacje prawne i wyniki ewaluacji działalności naukowej 2017-2021. Wnioski dla dyscypliny nauki o polityce i administracji”. Moderatorem był dr hab. Lech Rubisz, prof. UO, a referentem dr Wojciech Opioła, UO.

„Ewaluacja działalności naukowej 2022-2025. Postulowane i przewidywane zmiany”. Moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Wallas (UAM), przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN.

„Informacje o pracach Rady Doskonałości Naukowej”. Moderatorem był prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski UWM, członek Rady Doskonałości Naukowej.

- Moglibyśmy powiedzieć, że okres minionej ewaluacji to w zasadzie rozdział od półtora roku zamknięty. Ale jednak sporo wniosków, refleksji, ale także konkretnych faktów formalno-prawnych czy działań jest aktualna do dzisiaj – mówił podczas rozpoczęcia konferencji dr hab. Lech Rubisz, prof. UO. – Refleksja, ocena tamtego okresu ma dla nas bardzo duże znaczenie w kontekście ewaluacji, która trwa. Wszystkich nas interesuje także, co się dzieje wokół trwającej ewaluacji, jakie są plany. Stąd drugi z podjętych tematów. Natomiast wokół RDN-u, awansów naukowych zawsze narasta wiele pytań, problemów i regulacji, stąd też aktualizacja tej problematyki wydaje się ciągle konieczna.

W drugim dniu konferencji jej uczestnicy wzięli udział w Święcie Uniwersytetu Opolskiego i uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu.

.