Polskie Dni Montessori – UO – od 2 do 4 czerwca 2023

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Polskie Dni Montessori – UO – od 2 do 4 czerwca 2023

Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2023 r. na Wydziale Nauk Społecznych UO w Opolu przy ul. Oleskiej 48.

W związku z przygotowaniami do konferencji, zapraszamy nauczycieli, nauczycieli akademickich, pedagogów, psychologów, oraz wszystkie osoby interesujące się pedagogiką Marii Montessori do zgłaszania propozycji przeprowadzenia wykładów, warsztatów, grup dyskusyjnych, paneli itp. korespondujących z tematem przewodnim konferencji, tj.: Uczyć się bez granic. Pedagogika Marii Montessori inspiracją dla współczesnej edukacji (Lernen ohne Grenzen. Pädagogik von Maria Montessori als Inspiration für die heutige Bildung).

Pragniemy, aby wykłady, warsztaty, grupy dyskusyjne nawiązywały do głównego przesłania pedagogicznego M. Montessori mówiącego, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim DZIECKO – CZŁOWIEK. Skoncentrujemy się na analizie myśli i praktyki pedagogicznej w systemie M. Montessori w perspektywie edukacji jako szczególnej wartości we współczesnym świecie.


Zapraszamy do przygotowania wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, które podkreślą holistyczne rozumienie edukacji w poglądach M Montessori: we wszystkich etapach życia człowieka (od urodzenia do starości), uwzględniając całą osobowość człowieka (stronę intelektualną i emocjonalną), w różnych środowiskach edukacyjnych (rodzina – dom, instytucje opieki, wychowania i oświaty, kultura masowa), u dzieci i osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi (integracja, diagnoza, terapia), w zastosowaniu form edukacji — indywidualnej, zbiorowej, w samowychowaniu i samokształceniu, w wykorzystaniu metod edukacji podkreślających aktywne i samodzielne działanie. 

Uczyć się bez granic oznacza także uczenie się niezależnie od kraju, kontynentu, kultury, wyznania. Warto przy tym w czasie wykładów, warsztatów, paneli podkreślić znaczenie edukacji językowej jako środka komunikacji (język ojczysty, języki obce). Liczymy także na tematy dotyczące przeszkód i barier oraz dróg ich pokonywania na drodze edukacji człowieka w duchu pedagogiki M. Montessori, zważywszy na problemy współczesnego świata.

Zapraszamy, w ramach sesji warsztatowych, do zaprezentowania metodycznego aspektu pracy nauczyciela montessoriańskiego w różnych dziedzinach (praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie polisensoryczne, edukacja językowa, matematyczna, kosmiczna, artystyczna) akcentującego możliwości uczenia się człowieka od urodzenia do starości. Zachęcamy także do prezentacji autorskich pomysłów pomocy i lekcji rozwojowych dla różnych grup wiekowych po kątem tematu głównego.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 lutego 2023 r.


Po tym terminie organizatorzy dokonają wyboru zaproponowanych tematów. Osoby, które zostaną zaproszone do przeprowadzenia warsztatu/grupy dyskusyjnej zostaną zwolnione z opłaty konferencyjnej. Zwolnienie dotyczy prowadzenia warsztatu /grupy dyskusyjnej/panelu (każdy 90 min.) przez jedną osobę, dwukrotnie w czasie konferencji Zapraszamy również na planowaną uroczystą kolację w sobotę 3 czerwca 2023 r. Zwracamy kwotę do 300 zł. za noclegi (faktura na PSM). Nie zwracamy kosztów podróży. Uprzejmie prosimy, nadsyłając swoje propozycje, wypełnić poniższą kartę.

Prosimy wypełnić wszystkie pola! Wypełnioną kartę prosimy nadsyłać na adres: sekretarz@montessori-centrum.pl
KARTA ZGŁOSZENIA

.