Badania użytkowników cannabis - teoria, metodologia, recenzje i granty

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Badania użytkowników cannabis - teoria, metodologia, recenzje i granty

Dr Michał Wanke z Katedry Nauk o Kulturze i Religii UO przedstawi prezentację “Światy społeczne użytkowników cannabis a “normalizacja” w kontekstach nie-zachodnich - założenia i kulisy projektu badawczego” na zebraniu naukowym Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Zebranie odbędzie się w środę, 1 lutego 2023 r. o godzinie 13.00 w sali 330 Collegium Civitas UO.

Prezentacja ma trzy cele:
- przedstawić założenia projektu badawczego, który integruje badania terenowe, dostępną literaturę socjologiczną, kryminologiczną i inną na temat użytkowników cannabis i szerzej onto-polityk substancji, tendencji liberalizujących prawo, narracje i postawy dotyczące marihuany
- zademonstrować zakulisową pracę z redaktorami książki Europejskiego Towarzystwa Społecznych Badań Narkotyków (ESSD), interakcję z recenzjami nieprzyznanego grantu NCN oraz doświadczenia z redakcji specjalnego wydania czasopisma poświęconego kulturom cannabis
- przedstawić perspektywy dalszych badań, publikacji i aplikacji grantowych, które autor planuje (Miniatura NCN) lub oczekuje werdyktu (stypendium post-doc w ramach programu Bekkera NAWA).

Spotkanie Opolskiego Oddziału PTS będzie miało więc dwa wymiary: socjologicznej dyskusji na temat narkotyków, ale także “techniczny” związany z pisaniem akademickim i “zarządzaniem” nauką. Zapraszamy aspirujących studentów, badaczy na wczesnym etapie kariery i wszystkich zainteresowanych tematem społecznych aspektów używania narkotyków lub kulisami pracy akademickiej z narodowymi grantodawcami i zagranicznymi redaktorami.

Dla chętnych uczestników organizatorzy przygotowali bibliografię:


.