Opolskie Spotkania Medyczne – zapraszamy na kolejny wykład

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Opolskie Spotkania Medyczne – zapraszamy na kolejny wykład

,,Skóra w epidemii SARS-CoV-2’’ – to temat kolejnego z serii wykładów online, który odbędzie się w ramach serii Opolskie Spotkania Medyczne. Wygłosi go 18 stycznia o godz. 18.00 prof. dr hab. n. med. Joanna Maj z Wydziału Nauk o Zdrowiu UO.


Cykl Opolskie Spotkania Medyczne adresowany jest do wszystkich zainteresowanych zdrowiem. W każdą trzecią środę miesiąca, począwszy od października 2022 r. aż do czerwca 2023 r., o godz. 18.00 wystarczy kliknąć w ten LINK, by usłyszeć wiele ciekawych i ważnych dla naszego zdrowia informacji. Szybko, bezpiecznie i od najlepszych fachowców! Bez logowania się, zakładania kont czy podawania jakichkolwiek danych o sobie.

Cykl ten jest wspólną inicjatywą Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Kolejny z serii wykładów, zatytułowany ,,Skóra w epidemii SARS-CoV-2’’, odbędzie się już w najbliższą środę, 18 stycznia 2023 r., Wygłosi go prof. dr hab. n. med. Joanna Maj.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj, specjalista dermatolog-wenerolog, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniona w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na stanowisku zastępcy kierownika kliniki oraz jako wykładowca, w Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Uniwersytecie Opolskim.

Autorka kilkuset publikacji i doniesień zjazdowych. Jest także autorką i współautorką 65 rozdziałów w monografiach i podręcznikach, w tym autorką dwóch rozdziałów w „New Research on Cutaneous Lymphomas” (Nova Science Publishers Inc, Nowy Jork, 2007); autorką książki „Skóra lustrem ciała”- zmiany skórne w chorobach narządów wewnętrznych, współautorka monografii „Metotreksat w dermatologii”, książki „Dermatologia w przypadkach” oraz „Dermatologia praktyczna”. 

Współautorka wielu stanowisk Grupy Ekspertów PTD, dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków pierwotnych skórnych, łuszczycy plackowatej, twardziny układowej, tocznia układowego, atopowego zapalenia skóry, pokrzywki, kiły, nowotworów skóry, pemfigoidu i innych. Członkini redakcji czasopism polskich, recenzentka wielu artykułów naukowych, promotorka prac doktorskich i magisterskich, recenzentka w kilkunastu postępowaniach o tytuł medycznych, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Oddziału Dolnośląskiego PTD.
 
W latach 2014 – 2018 Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Laureatka nagrody im. Prof. Feliksa Wąsika za najlepszą opublikowaną pracę z dziedziny onkologii dermatologicznej pt. „ Altered microRNA expression in mycosis fungoides” wydrukowaną w British Journal of Dermatology. Główne kierunki jej zainteresowań naukowych dotyczą patogenezy, diagnostyki i leczenia pierwotnych skórnych chłoniaków T i B komórkowych oraz szeroko pojętej onkologii dermatologicznej, piodermii zgorzelinowej, atopowego zapalenia skóry, a także farmakoterapii w dermatologii, etiopatogenezy łuszczycy, w tym badań dotyczących polimorfizmu genu podatności na otyłość w łuszczycy i analizy wybranych interleukin w krostkowicy dłoni i stóp, a także w erytrodermii. Szczególne miejsce w dorobku naukowym i dydaktycznym stanowią prace dotyczące kazuistyki. W uznaniu pracy na rzecz społeczności lekarskiej otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Prof. Jana Mikulicza-Radeckiego i Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także liczne nagrody JM Rektora UM za pracę naukową i dydaktyczno – organizacyjną.

.