Rejestracja żetonowa na lektoraty

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rejestracja żetonowa na lektoraty

Rejestracja żetonowa na lektoraty na semestr letni oraz egzaminy w sesji zimowej roku ak. 2022/2023

STUDIA STACJONARNE I stopnia
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej.

Niezbędne informacje znajdują się na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (zakładka: Instrukcje)
Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:

1. na lektoraty
Start : godz. 9.00
09-15.01.2023 – dla studentów II i III roku (którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
16-23.01.2023 – dla studentów I roku
10.02.2023 – zatwierdzenie rejestracji

UWAGA!
Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na nazwę grupy, do której studenci zamierzają się rejestrować: grupa PRZEPIS LEKTORATU przeznaczona jest wyłącznie dla studentów posiadających uprawnienia do przepisu, tzn. legitymujących się zaliczonym lektoratem na poziomie B2 (lub wyższym) na innym kierunku studiów w UO, bądź na innej uczelni; w tym przypadku studenci nie odbywają zajęć, ale są zobowiązani przedstawić stosowny dokument Koordynatorowi zespołu lektorów danego języka.

2. na egzaminy w sesji zimowej: 09-23.01.2023

UWAGA!
Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na nazwę grupy, do której studenci zamierzają się zarejestrować: grupa PRZEPIS EGZAMINU jest przeznaczona wyłącznie dla studentów uprawnionych do przepisu egzaminu zdanego w ramach studiów odbytych na innych kierunkach bądź na innych uczelniach; odpowiednio, grupa PRZEPIS EGZAMINU (Z CERTYFIKATEM) jest dla studentów, którzy posiadają stosowny certyfikat na poziomie B2 (lub wyższym) uprawniający do zaliczenia egzaminu na podstawie takiego świadectwa (lista akceptowanych certyfikatów na www.sjo.uni.opole.pl).

W obu ww. przypadkach należy również przedstawić dokument właściwemu Koordynatorowi i zarejestrować się na inny język aby zaliczyć 120 godz. (2 semestry) lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.

.