Łańcuchy dostaw tematem pierwszego dnia konferencji Logistyka 2022

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Łańcuchy dostaw tematem pierwszego dnia konferencji Logistyka 2022

Pandemia, wojna w Ukrainie, pakiet mobilności czy susza – wszystkie te czynniki mają wpływ na łańcuchy dostaw w Polsce, Europie i na świecie. Łańcuchy dostaw to wiodący temat pierwszego dnia VIII Konferencji Naukowej Logistyka 2022, która 1 i 2 grudnia odbywa się w Uniwersytecie Opolskim.


- Jest to konferencja poświęcona wymianie doświadczeń, zarówno naukowych, jak i projektowych, wdrożeniowych, czasem także dydaktycznych, dotyczących współczesnych trendów w logistyce – mówi prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. rozwoju i finansów dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO, który otwierał konferencję. – Jest to również okazja do pogłębionej debaty na temat współczesnych problemów, które jako zagadnienia badawcze są przedmiotem dyskusji naukowych, a także różnego rodzaju badań i projektów.

Prof. dr hab. Sabina Kauf, dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz kierownik Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego dodaje, że tegoroczna edycja konferencji dotyczy szeroko pojętych zagadnień logistycznych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. - Wydarzenia ostatnich trzech czy prawie już czterech lat pokazały, że te łańcuchy wcale nie są pewne – podkreślała prof. dr hab. Sabina Kauf. - Pandemia Covid 19 i tocząca się wojna w Ukrainie poprzerywały je. Dlatego właśnie zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i praktycy gospodarczy, podczas tegorocznej konferencji dyskutują, w jaki sposób te wydarzenia wpłynęły na funkcjonowanie łańcuchów dostaw.

Patronat honorowy nad VIII Konferencją Naukową Logistyka 2022 objęli rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski

Organizatorami wydarzenia są Katedra Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, a także Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnika Morska w Szczecinie. A partnerami konferencji: GTV Bus, Grupa Azoty ZAK S.A. oraz Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

O wstrząsach, które są przyczyną niepewności i zmienności w branży logistycznej w ostatnim czasie, mówiła w wykładzie inauguracyjnym konferencji, zatytułowanym „W poszukiwaniu nowych paradygmatów – łańcuchy dostaw wobec globalnych i lokalnych wyzwań. Utrzymanie czy wzrost? Jak nowa rzeczywistość zmienia nasze myślenie i potrząsa paradygmatami”, dr hab. Halina Brdulak, prof. Szkoły Głównej Handlowej. Wskazała m.in. na pandemię oraz trwającą w Ukrainie wojnę, które poprzerywały łańcuchy dostaw, ale także np. na kryzys gospodarczy wpływający na ceny surowców czy na wprowadzony w Unii Europejskiej pakiet mobilności dotyczący m.in. kwestii czasu jazdy i odpoczynku kierowców, zasad ich wynagradzania czy sposobu delegowania.

- Co ciekawe, wskaźniki makroekonomiczne, które są dla nas, logistyków i logistyczek, bardzo ważne jako element podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, żeby przejść na poziom taktyczny i operacyjny, mówiąc kolokwialnie po prostu się rozjechały – mówiła dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH. – To, co dotychczas mogło świadczyć o pewnych tendencjach na przyszłość, okazywało się niepewne. Skutek był taki, że nie mogliśmy wyciągać wniosków, ponieważ przyszłość była inna, niż klasyczny układ wskaźnikowy. To pokazuje, że cały system gospodarczy i system pewnego rodzaju procedur, które były dotychczas przyjmowane na bazie przeszłości, przestały być wiarygodne z punktu widzenia prognozowania przyszłości.
 
Jaka zatem może być przyszłość logistyki w tym kontekście? – Jeśli popatrzymy, jak zmieniają się łańcuchy dostaw, przepływy w ramach tych łańcuchów, w wyniku konfliktu w Ukrainie, ale też sankcji nałożonych na Rosję, to widać, że może to mieć już charakter trwały – mówiła dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH. Odnosząc się natomiast do kwestii zrywania łańcuchów dostaw, np. w kontekście tzw. umowy wolnego handlu w Azji, czyli Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP), dodała: - Możemy sobie wyobrazić, że będziemy mieć do czynienia z globalnymi łańcuchami w mniejszym stopniu niż dotychczas i ze wzrostem łańcuchów lokalnych czy też regionalnych.

Czynnikiem, który przekłada się na logistykę, są również – jak mówiła ekspertka – np. susze, także w Europie. Ich skutkiem było m.in. ograniczenie żeglugi śródlądowej na Renie (także na Dunaju czy Loarze), a co za tym idzie – konieczność zorganizowania transportu towarów w inny sposób, co podnosi koszty i niekorzystnie wpływa na poziom zanieczyszczenia środowiska.

Logistyka i łańcuchy dostaw w świecie VUCA (z ang. Volatility – zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity - niejednoznaczność) były wiodącym tematem całego pierwszego dnia konferencji. Jej uczestnicy podkreślali jednak jeszcze jeden walor wydarzenia: możliwość spotkania się w szerokim gronie po długim czasie. 

– Cieszę się z tego, że mogę się spotkać z przyjaciółmi po dwóch latach nieobecności i patrzenia w ekran – zaznaczył dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - Jakie są moje oczekiwania, oprócz wznowienia kontaktów? Oczywiście wymiana myśli, poglądów i okazja do dyskusji.

Pierwszy dzień konferencji był też okazją do uczczenia 30-lecia Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. O jej historii opowiedział prorektor Uniwersytetu Opolskiego dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO. – Katedra Logistyki i Marketingu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego jest jedną z najstarszych katedr logistyki w Polsce. Powstała w 1992 roku jako Katedra Marketingu, po czym w kolejnych latach funkcjonowała jako Katedra Marketingu i Logistyki, a począwszy od 2009 roku funkcjonuje jako Katedra Logistyki i Marketingu – mówił.
 
W piątek, 2 grudnia 2022 r., czyli w drugim dniu konferencji, tematami wiodącymi będą transport i logistyka miejska oraz logistyka wojskowa i kierunki rozwoju logistyki. 

- Ta konferencja jest forum wymiany najaktualniejszych informacji ze świata logistyki pomiędzy praktykami i teoretykami – podkreśla dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego. - Jej unikatowość polega na tym, że łączymy także logistykę wojskową, jest na niej panel jej poświęcony. Myślę, że przyczyni się ona do integracji środowiska akademickiego i stanowi, po okresie pandemii, piękne wydarzenie na mapie logistycznej kraju.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć TUTAJ.

.